Изабери језик:
Тема броја

НАУЧНА КРИТИКА, ПОЛЕМИКА И ОСВРТИ

ХЕРМЕНЕУТИЧКИМ УМЕЋЕМ ДО ИСТИНЕ О СРПСКОМ ЈЕЗИКУ

Сажетак

Осврт на књигу: Бојан Радић, Разговори са Петром Милосављевићем – О Новосадском скупу, Београд, 2008.

кључне речи:

Референце

периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 323.1(=163.41)+811.163.41`272](049.3) 281-288
ç