Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ГРАЂАНСКА ПАРТИЦИПАЦИЈА И ПОЛИТИЧКО КОМУНИЦИРАЊЕ – СТВАР ВОЉЕ ИЛИ ПОТРЕБЕ?

Сажетак

У раду су идентификовани разлози слабог друштвеног и политичког ангажмана и активизма грађана, кроз истраживање утицаја политике, медија и грађана на ниво и квалитет политичког комуницирања. Аутори говоре о грађанској партиципацији у локалној самоуправи, представницима власти, медијима и грађанима у њиховом међусобном односу у процесима политичког комуницирања и политичке партиципације, који представљају поуздане индикаторе достигнутог нивоа и квалитета демократизације укупног друштва. Без подизања политичке културе грађана, али и представника власти, као и без оснаживања демократског капацитета медија – нема партиципације грађана у и ван политичког поља, односно јавности. Основни предмет истраживања у раду је: партиципација студената у јавном политичком животу у Пироту. Рад је посвећен теоријској анализи: улоге актера политичког комуницирања (политичари, медији и грађани), емпиријској анализи: степена развијености политичке партиципације на локалном нивоу, утицају актера политичког комуницирања на партиципацију грађана на локалном нивоу (на основу ставова студената о томе), као и анализи ставова студената о квалитету размене политичких садржаја, повратности информација и договора на релацији политичари-медији-грађани (у циљу утврђивања евентуалне зависности између квалитета политичког комуницирања и степена развијености политичке партиципације).

кључне речи:

Референце

  1. Вујчић Владимир, „Политичка партиципација“, Политичка мисао, вол. XXXVII, бр. 1/2005, стр. 115-140.
  2. Kaid Lynda & Holtz-Bacha Christina, Encyclopedia of political communication. (Vols. 1-2). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2008, Inc. doi: http://dx.doi.org/10.4135/9781412953993
  3. Клајн Иван, Велики речник страних речи и израза, Прометеј, Нови Сад, 2006.
  4. Милосављевић Богољуб, Попадић Драган и Логар Светлана, Грађанско учешће на локалном нивоу – Анализа правног оквира и политике у Србији и другим европским земљама, Стална конференција градова и општина, Београд, 2006.
  5. Радојковић Мирољуб, „Политичка комуникација у Србији – оглед из пројекта ‘Пут Србије ка миру и демократији’”, Република, Београд, год. XV/2003.
  6. Roberts Nancy, „Public Deliberation in an Age of Direct Citizen Participation“, American Review of Public Administration, Vol. 4 Br. 34/2004, стр. 315-353.
  7. СКГО (Стална конференција градова и општина), Непосредно учешће грађана у јавном животу на локалном нивоу, Досије, Београд, 2006.
  8. Томић Зоран, Основе политичког комуницирања, Пословне комуникације, Мостар, 2005.
периодика Политичка ревија 2/2015 УДК 342.4+342.33(497.11)„1838/1868“ 127-144
ç