Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ГЕОПОЛИТИКА НОВОГ ХЛАДНОГ РАТА У ЕВРОПИ – ОД НОВОГ ИДЕОЛОШКОГ СУЧЕЉАВАЊА ДО КРАХА РАЗОРУЖАЊА

Сажетак

Аутор у раду сагледава ново хладноратовско сучељавање у Европи између САД и Русије. После увода, где су истраживачка питања, у другом поглављу се даје осврт на геополитички карактер Хладног рата, посебно на његов почетак, како би се упоредило са савременом ситуацијом. Истиче се да узрок Хладног рата структурно лежи у западној геополитичкој теорији. У трећем поглављу сагледавају се концепције безбедности у Европи, након 30 година од завршетка Хладног рата, које нуде Русија и САД. Наводи се да су руске иницијативе о новој безбедности у Европи, као безбедности једнакој за све, блокиране од стране САД. У четвртом поглављу анализира се савремено идеолошко сучељавање Запада и Русије, после руског отклона од либералне идеологије. У питању је нова карактеристика сукоба Запада са Русијом, која суштински осветљава ново хладноратовско сучељавање. Пето поглавље разматра рушење Споразума о ракетама средњег и кратког домета 2019. године и последице по европску безбедност. У закључку су дати одговори на истраживачка питања.

кључне речи:

Референце

  • Amnesty International. 2013. „Russia’s anti-gay ‘propaganda law’ assault on freedom of expression“. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2013/01/russia-anti-gay-propaganda-law-assault-on-freedom-expression/
  • Бжежински, Збигњев. 1999.  Велика шаховска табла. Подгорица: ЦИД.
  • Gibson Owen, Walker Shaun. 2014. „Ban Ki-moon condemns persecution of gay people in Russia“, The Guardian: 6. February 2014. https://www.theguardian.com/world/2014/feb/06/sochi-olympics-ban-ki-moon-lgbt-prejudice
  • Гриневский, Олег. 2004. Перелом – От Брежнева к Горбачеву. Олма–Пресс.
  • Деспотовић, Љубиша. 2019. „Злочиначка агресија атлантиста на СР Југославију као пример асиметричног рата“. Политика националне безбедности 16 (1): 75–87.  doi:10.22182/pnb.1612019.5
  • ЗакС. 2014. „27 нобелевских лауреатов просят Путина отменить закон о гей-пропаганде“. 14 января 2014. https://www.zaks.ru/new/archive/view/120528
  • INF Treaty. 1987. „Treaty Between The USA And The USSR On The Elimination Of Their Intermediate-Range And Shorter-Range Missiles.“ US Department of State. Последњи приступ 25. децембар 2019. https://2009-2017.state.gov/t/avc/trty/102360.htm
  • Kennan, George. 1947. „The sources of Soviet conduct“. Foreign Affairs. An American Quarterly Review Vol. 25, No 4: 566-582.
  • Kennan, George. 2011. „Telegram, George Kennan to George Marshall. February 22, 1946“. Harry S. Truman Administration File. Elsey Papers, Retrieved. 27. June 2011.
  • Kunsman David, Lawson Douglas. 2001. A Primer on U.S. Strategic Nuclear Policy, Prepared by Sandia National Laboratories Albuquerque, New Mexico and Livermore, California, Lockheed Martin Company, for the US Department of Energy under Contract.
  • Колтунов, Виктор. 2003. „Стратегические ядерные силы США и России – состав, ядерные доктрины и программы развития“. Режим нераспространения и сокращения оружия массового поражения и национальная безопасность. Москва: Центр по изучению проблем разоружения, (МФТИ).
  • Макиндер, Халфорд. 2009. Демократски идеали и стварност: студија политике обнове. Београд: Метафизика.
  • Merrill, Dennis. 2006. „The Truman Doctrine: Containing Communism and Modernit“. Presidential Studies Quarterly, Vol. 36 (1): 27-37. doi:10.1111/j.1741-5705.2006.00284.x
  • Московская патриархия. Закон об уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств верующих. Комментарий Юридической службы Московской Патриархии, 12.7.2013. http://www.patriarchia.ru/db/text/3093568.html
  • Мухин, Борис. 2013. „88% россиян – против гей-пропаганды“. Московский монитор 11 июня 2013. https://mosmonitor.ru/news/society/gey-propaganda
  • Нарочницка. Наталија. 2003. Руси и Словени у свијету историјских промјена. Београд: Богословски факултет.
  • Перишић, Срђан. 2014. „Одлазак модерне епохе –  између краја историје и страха од будућности“. Политичка ревија 41 (3): 91–106. doi:10.22182/pr.4132014.4
  • Перишић, Срђан. 2015а. „Геополитичко одвајање Украјине од Русије“. У Украјинско питање данас, прир. Зоран Милошевић, 106–121. Шабац: Центар академске речи.
  • Перишић, Срђан. 2015б. Нова геополитика Русије. Београд: Одбрана.
  • Перишић, Срђан. 2015в. „Савремено геополитичко сучељавање Русије и Запада – да ли је на помолу (нови) раскол између Европе и Русије“. Војно дело LXVII (4): 54–74. doi:10.5937/vojdelo1504054P
  • Perišić, Srđan. 2019. „The Geopolitics of China’s Project One Belt, One Road“. In Geopolitical and Security Challenges in Southeastern Europe, eds. Dragan Stanar, Miša Stojadinović: 255 – 276. Belgrade: Center for Strategic Forecast.
  • Президент России. 2009. „Проект Договора о европейской безопасности“. http://kremlin.ru/events/president/news/6152
  • Путин, Владимир. 2013. Выступление на заседании клуба Валдай 19.3.2013.  https://rg.ru/2013/09/19/stenogramma-site.html
  • Radio Free Europe/Radio Liberty. 2014. „UN Panel Calls For Annulment Of Russian Gay Propaganda“, 05. February 2014. https://www.rferl.org/a/un-panel-russia-gay-propaganda-law/25254169.html
  • Rokke, Ervin. 1996. „Foreword“. Democratic Ideals and Reality. A Study in the Politics of Reconstruction by the Right Honourable sir Halford J. Mackinder. NDU Press Defense Classic Edition With a New Introduction by Stephen Mladineo. Washington: National Defence University.
  • Ross, Steven. 1996. American War Plans, 1945-1950: Strategies for Defeating the Soviet Union. Frank Cass.
  • Rumsfeld, Donald. 2003. „Secretary Rumsfeld Briefs at the Foreign Press Center“. January 22, 2003.
  • Rumsfeld, Donald. 2011. Known and Unknown: A Memoir. New York: Penguin Group.
  • Степић, Миломир. 2016. Геополитика: Идеје, теорије, концепције. Београд: Институт за политичке студије.
  • Spykman. Nicholas. 2007. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power, Francis P. Sempa (Introduction). Paperback.
  • Sherry, Michael. 1977. Preparing for the Next War. American Plans for postwar defense, 1941-45. Yale University Press.
  • Transcript of Truman Doctrine. 1947. Transcript from the National Archives Online Portal. https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=true&doc=81&page=transcript
  • Федеральный закон. 2013.“О внесении изменений в статью 5 Федерального закона ‘О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию’“. N 135-ФЗ. https://rg.ru/2013/06/30/deti-site-dok.html
  • Human Rights Watch. 2014. „Russia: Anti-LGBT Law a Tool for Discrimination: An Anniversary Assessment“. June 29, 2014. https://www.hrw.org/news/2014/06/29/russia-anti-lgbt-law-tool-discrimination
  • Huffington Post. 2014. „Who Speaks for Russia’s Children“. 27. Јanuary 2014. https://www.hrw.org/news/2014/01/27/who-speaks-russias-children
периодика Политика националне безбедности 1/2020 1/2020 УДК: 327::911.3]:327.54(4) 179-199
ç