Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ГЕОПОЛИТИЧКИ АСПЕКТИ ДЕЛОВАЊА РАДИКАЛНОГ ИСЛАМА НА УГРОЖАВАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ ДРЖАВА СА ПРОСТОРА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Сажетак

У раду ћемо настојати да дефинишемо геополитичке аспекте који су омогућили и отворили значајан простор за деловање следбеника радикланог (милитантног) ислама у циљу реализације својих интреса. У том погледу указаћемо на безбедоносне ризике и опасности које реално прете да угрозе крхки мир у региону и претворе га у поновно поприште међунационалнх сукоба који на овом простору увек имају директну верско- конфесионалну основу али и инспирацију. Посебно ћемоу раду истаћиопасности које прете по националне и државне интересе Србије и Републике Српске.

кључне речи:

Референце

  1. Галијашевић, Џ., Тероризам у Аустрији, Филип Вишњић, Београд, 2012.
  2. Гаћиновић Р., Насиље у Југославији, Евро, Београд, 2002.
  3. Деспотовић Љ., Српска геополитичка парадигма, Каирос, Сремски Карловци, 2012.
  4. Елзесер Ј., Како је џихад стигао на Балкан, Јасен, Београд, 2006.
  5. Јевтић М., Савремени џихад као рат, Никола Пашић, Београд, 2002.
  6. Конатар В., Наличје арапског пролећа, Култура полиса, бр. 25, Нови Сад, 2014.
  7. Куленовић Т., Политички ислам, ВБЗ, Загреб, 2008.
  8. Лакићевић Д., Николиш Д., Глобализам и тероризам, ИЕС, Београд, 2007.
  9. Петровић Пироћанац З., Аl – Qaida, Евро, Београд, 2002.
  10. Савин В. Л., Од шерифа до терористе, Мир, Београд, 2013.
  11. Степић М., Српско питање – геополитичко питање, Јантар, Београд, 2004.
  12. Танасковић Д., Неоосманизам, Службени гласник, Београд, 2010.
  13. Трифуновић Д., Стојаковић Г., Врачар М., Тероризам и вехабизам, Филип Вишњић, Београд, 2011.
  14. Фуад, Алам Х., Глобални ислам, Службени гласник, Београд, 2012.
периодика Политика националне безбедности 2/2014 УДК 28:[327.88+355.02(497) 55-68
ç