Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА ИСТРАЖИВАЊА

ГЕНЕЗА АЛБАНСКОГ ЕКСТРЕМИЗМА И ТЕРОРИЗМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

Сажетак

Намера аутора овограда јесте да укаже на корене ал­банское сепаратизма и тероризма на Косову и Метохији, циљеве којима су одувек тежили и начинима њиховог испољавања кроз историју обележену страдањем српског народа, које je на жалост и данас присутно под окриљем међународне заједнице која га толерише. Албански екстремизам je политичка чињеница дубљих историјских корена, а тероризам представља насилно средство за остваривање циљева албанских екстремиста. Без разумевања генезе српско-албанских односа и услова који су погодовали њиховом формирању, није могуће разрешити ни главне проблеме који су довели до кризе на политичкој сцени.

кључне речи:

Референце

  1. Д. Богдановић, Књига о Косову, Војноиздавачки завод, Народна књига, Београд, 1999.
  2. Д. Т Батаковић, Косово и Метохија, Историјско наслеђе и геополитичка ограничења, Зборник радова са округлог стола Геополитичка судбина Косова и Метохије, Београд 1999.
  3. Ј. Пејин, Страдање Срба у Метохији 1941-1944, Архивски преглед, Београд, 1944.
  4. М. Мијалковски, Угроженост безбедности Западног Балкана албан­ским тероризмом, Војно дело 1/2004, Београд, 2004.
  5. М. Јефтић, Савремени џихад као рат, Нова књига, Београд, 1989.
  6. М. Мијалковски, П. Дамјанов, Тероризам албанских екстремиста, НИЦ Војска, Београд 2002.
  7. К. Томашевски, Изазов тероризма, Младост, Београд, 1983.
  8. Билтен, СМИП, Косово и Метохија, мај 1998.
  9. Д. Вилић, Б. Тодоровић, Тероризам и нови светски поредак, Графомарк, Београд, 1999.
периодика Политичка ревија 1/2008 УДК: 323.285(497.115) 101-128
ç