Изабери језик:
Тема броја

ВЕЛИКИ РЕСЕТ – У СВЕТЛУ ПРОМЕНА У ГЛОБАЛНИМ ОДНОСИМА

ФОРМИРАЊЕ НОВЕ ГЛОБАЛНЕ ГЕОПОЛИТИЧКЕ И ГЕОЕКОНОМСКЕ РАВНОТЕЖЕ

Сажетак

Док је у прошлости моћ држава била заснована на контроли копна или океана, данас је она дефинисана контролом токова људи, робе, новца и података, и конекција које токови истих креирају. Кључне области моћи п(остају): економија, технологија, потенцијал за долазеће климатске промене, људство, војска, здравствени капацитети и културна доминација.
Нова реалност дефинише глобалну привреду: (непријатељско) преузимање међународне економије од стране геополитике, иако главно бојно поље на коме се такмиче велике силе није војно, већ економско. У новонастућој гео-економској ери многе државе стављају економију у центар стратегије. Тржишна моћ у неким областима – као што су 5Г, полупроводници, ретке земље, квантно рачунарство и системи плаћања – је критична, као и контрола токова података и дигиталних услуга. Дошло је до драматичне промене у самој природи моћи и начинима на које се она мења и креће и у ери која је дошла након пост-хладноратовеске, налазимо се у стању без формалног рата, али свакако не мира.

кључне речи:

Референце

  • Adamson, Fiona & Greenhill, Kelly (2021). ”People (The Power Atlas)”, ECFR, december 2021. https://ecfr.eu/special/power-atlas/people/
  • Bordachev, Timofei (2022). Asia and Eurasia in a Multipolar World; Valdai Club, 11.1.2022. https://valdaiclub.com/a/highlights/asia-and-eurasia-in-a-multipolar-world/
  • Brands, Hal (2022). The Overstretched Superpower, Foreign Affairs, January 18, 2022,  https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2022-01-18/overstretched-superpower
  • Brown, Frances Z. & Carothers, Thomas (2022). ”Democracy Talk Is Cheap’’; Foreign Affairs, January 10, 2022. https://www.foreignaffairs.com/articles/world/2022-01-10/democracy-talk-cheap
  • Cooley Alexander, & Daniel H. Nexon (2022). ”The Real Crisis of Global Order: Illiberalism on the Rise’’. Foreign Affairs, Jan/Feb2022, Vol. 101, Issue 1
  • Economy, Elizabeth (2022). Xi Jinping’s New World Order: Can China Remake the International System?  Foreign Affairs, 00157120, Jan/Feb2022, Vol. 101, Issue 1
  • Franke, Ulrike (2021). Military (The Power Atlas); https://ecfr.eu/special/power-atlas/military/
  • Hackenbroich, Jonathan (2021). Economics (The Power Atlas); ECFR, december 2021. https://ecfr.eu/special/power-atlas/economics/
  • Hass, Ryan & Kevin, Dong (2020). The US, China and Asia after the pandemic: more, not less, tension; Brookings April 1, 2020; https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/04/01/the-us-china-and-asia-after-the-pandemic-more-not-less-tension/
  • Jun, Zhang (2021).  Why China Continues to Rise, Dec 17, 2021; https://www.project-syndicate.org/commentary/china-technological-development-despite-international-hostility-by-zhang-jun-2021-12?a_la=english&a
  • Klaus Desmet, Dávid Krisztián Nagy, and Esteban Rossi-Hansberg (2018). The Geography of Development; Journal of Political Economy, Volume 126, Number 3. https://www.journals.uchicago.edu/doi/pdf/10.1086/697084
  • Kofman, Michael & Kendall, Andrea (2021). The Myth of Russian Decline; -Taylor; Foreign Affairs, November/December 2021
  • Krastev, Ivan & Leonard, Mark (2021). Culture (The Power Atlas); https://ecfr.eu/special/power-atlas/culture/
  • Leonard, Mark (2021). The Age of Unpeace – How Connectivity Causes Conflict; Bantam Press; London, 2021. (1–240).
  • Leonard, Mark (2021b). The Power Atlas – Introduction (December 2021); https://ecfr.eu/special/power-atlas/#introduction
  • Pisani-Ferry, Jean (2021). The Geopolitical Conquest of Economics; Project-Syndicate, Sep 30, 2021; https://www.project-syndicate.org/commentary/geopolitics-is-trumping-economics-by-jean-pisani-ferry-2021-09
  • RIA (2021). The Vertical World: An Interview with Abishur Prakash; RIA, December 29, 2021; Abishur Prakash https://russiancouncil.ru/en/analytics-and-comments/interview/the-vertical-world-an-interview-with-abishur-prakash/
  • Sushentsov, Andrey (2022). The Crumbling of the World Order and Its Friends: Results of 2021; Valdai Club, 11.01.2022; https://valdaiclub.com/a/highlights/the-crumbling-of-the-world-order-and-its-friends/
  • The Economist (2021). The new geopolitics of global business, The Economist, Jun 5th 2021, https://www.economist.com/leaders/2021/06/05/the-new-geopolitics-of-global-business
периодика Национални интерес 1/2022 1/2022 УДК 327::911.3]:339.92 65-81
ç