Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ФИЛАТЕЛИЈА И ПОЛИТИКА – УТИЦАЈ ПОЛИТИЧКИХ И ДРУШТВЕНИХ ДОГАЂАЈА НА ИЗГЛЕД ПОШТАНСКИХ МАРАКА У СРБИЈИ

Сажетак

Рад се бави анализом утицаја политичких и друштвених догађаја на политику издаваштва српске (и југословенске) поште када су у питању поштанске марке као хартије од вредности које служе као доказ о плаћеној поштанској услузи. У раду се полази од претпоставке да је тај утицај одувек био изражен, имајући у виду да је поштанска служба у Србији од оснивања до данас увек била организована као јавна служба. Методама анализе садржаја и квантификације, извршен је увид у издавачку продукцију почев од 1866. године када су објављене прве српске поштанске марке, па до данашњих дана, уз приказивање најкарактеристичнијих примера. На основу истраживања, може се закључити да је одраз политичких и друштвених токова у држави одувек био у већој или мањој мери изражен на поштанским маркама, те да оне као такве могу представљати значајан помоћни извор података у друштвеним наукама, али да и саме могу бити предмет научног проучавања.

кључне речи:

Референце

  • Деспотовић, Драган: Историјат поште и поштанских марака, IPRESS, Београд, 2002.
  • Интернет сајт ЈП Пошта Србије, архива поштанских марака за 2014. и 2015. годину: https://posta.rs/cir/filatelija/arhiva-izdanja.aspx (приступљено 15.11.2019) .
  • Каталог поштанских марака југословенских земаља 1991, Југомарка, Београд, 1991.
  • Каталог поштанских марака Југославије : издања 1991-1999. године, Југомарка, Београд, 2000.
  • Прикић, Владимир: „Реч уредника“, Филателиста, часопис Савеза филателиста Србије, Београд, април 1994, бр. 213/214, стр. 1.
  • Станковић, Б: „Срце на мети“, Политика, 13.04.1999.
  • Станковић, Б: „Усвојен Програм за 2000. годину“, Политика, 25.11.1999.
  • Brunn, Stanley D.: „Stamps as Messengers of Political Transition“, Geographical Review, American Geographical Society, New York NY, 2011, vol. 101, no. 1, стр. 19-36.
  • Dimitrijević, Vesna: Istorijsko na poštanskim markama, Zadužbina Andrejević, Beograd, 1999.
  • Sardelić, Andrej: „Politika izdavaštva poštanskih maraka Republike Hrvatske“, National security and the future, Udruga svetog Jurja, Zagreb, 2008, vol. 9, no. 3, стр. 87-101.
  • Scott 2009 Standard Postage Stamp Catalogue (vol. 5, vol. 6), Scott Publishing Co, Sidney OH, 2008.
  • Vukosavljević, Milan: „Upotreba maraka i frankiranje u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora“, Filatelista, časopis Saveza filatelista Srbije, Beograd, april 2012, br. 269/270, стр. 34-48.
периодика Политичка ревија 4/2019 4/2019 УДК 656.835.11(497.11)“18/19“:32 153-172
ç