Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКЕ, КЊИЖЕВНЕ И ПРАВОСЛАВНЕ ТЕМЕ

ФЕДОР НИКИЋ О ПРОБЛЕМУ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Сажетак

Федор Никић током своје научне каријере бавио се проблемима, односима и личностима новије српске историје. Посебно се бавио проблемом мађарског револуционизма и претензијама ка српској Војводини. Обрадио је феномен централизма власти, те децентрализације и локалне самоуправе у Србији, од Карађорђа кроз цео 19. век, све до уједињења у Краљевину СХС/Југославију, 1918. године. Проблемом децентрализације се бавио као односима у Аустроугарској монархији и касније у Краљевини СХС. У раду којим презентујемо кључне делове Никићеве историјске и правно-политиколошке мисли, обрадили смо децентрализацију, локалну самоуправу и општину. Децентрализација, како истиче Никић, не сме да угрожава централну власт, мора бити у служби функционалности државе, свакодневним проблемима људи. Локалну самоуправу је гледао као пре свега економски и културни проблем. Основа локалне самоуправе је општина. Највећи ниво самоуправе је основно и средњошколско образовање. Сматрао је да одређени кругови мађарске политике у Војводини децентрализују и локалну самоуправу могу злоупотребити у своје сепаратистичке планове. Писао је о сличном проблему и код осталих европских народа. Његови радови имају пре свега политиколошки карактер и често су на граници науке и публицистике. Никић се бавио и социјалном историјом сматрајући да се мора порадити на културном уздизању сељаштва. Краће време се из тих разлога посветио и политичком деловању, те је пришао Савезу земљорадника (1920) и постао и главни секретар странке. После избора 1921, разочаран у политику окренуо се научном и националном раду.

кључне речи:

Референце

  1. Надовеза, Бранко, Федор Никић – Друштвена и историјска мисао, Институт за новију историју Србије, Београд, 2011.
  2. Никић, Федор, Радови 1919-1929, kjiga II, Beograd, 1982.
  3. Свирчевић, Мирослав, Локална управа и развој модерне српске државности од кнежинске до општинске самоуправе, Балканолошки институт, Београд, 2011.
  4. Јањетовић, Зоран, Немци у Војводини, Институт за новију историју Србије, Београд, 2009.
  5. Знамените личности Срема, Музеј Срема, Сремска Митровица, 2003.
  6. Његован, Драго, Присједињење Војводине Србији прилог политичкој историји Срба у Војводини до 1921. године, Музеј Војводине, Нови Сад, 2004.
периодика Политичка ревија 2/2016 УДК 323.172+352(497.11)+32 Nikić F 87-105
ç