Изабери језик:
Тема броја

ИСТРАЖИВАЊА

ФАЗЕ ИСТРАЖИВАЊА У ПРИМЕЊЕНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ

Сажетак

Аутор пише о методологији научно-емпиријског истраживања дефинишући фазе истраживања, истраживачки поступак и истраживачку делатност. Идентификује фазе научног, емпиријског и примењеног истраживања у области друштвених наука.

кључне речи:

Референце

    1. М. Ђурић: Проблеми социолошког метода, Београд, 1962.
    2. В. Милић: Социолошки метод, Београд, 1974.
    3. Ђуро Шушњић: Критика социолошке методе, Ниш, 1973.
    4. Богдан Шешић: Основи методологије друштвених наука, Београд, 1982.
периодика Политичка ревија 1/2009 УДК: 001.891+303 281-294
ç