Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЕВРОПСКИ ИЗАЗОВИ

ЕВРОПЕИЗАЦИЈА СРБИЈЕ И ОТПОРИ: ПОНОВНИ УВИД НА ОСНОВУ РАЦИОНАЛНО–ТЕОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ

Сажетак

Чланак се бави проблемом зашто је Србија показивала „крени–стани” шему политичких прилагођавања ЕУ. До сада су се аутори користили претежно социолошким институционализмом, док овај чланак почива на рационално–теоријском приступу. Сугерише се да је крајем 2008. године дошло до намерног успоравања процеса интеграције. Српска власт је преферирала избалансирану проевропску и прокосовску политику. Међутим, акцијама ЕУ она је била приморана да бира између два добра. Она је фактички бирала наклоност Унији, али је ово реторички прикривала. Власт је избегавала и одлагала проевропске политике како се не би изразито и очигледно удаљила од политичког центра. Чланак сугерише да отпори европским адаптацијама нису само израз вредносне неусклађености, већ калкулација тактичке природе. Политички актери нису искључиво заинтересовани за интеграцију или да јој опонирају. Као и у етаблираним демократијама, политичари максимирају користи увећавајући шансе за реизбор. Ово постижу останком близу политичког центра. Прихватање и одлагање проевропских политика је последица максимирања користи. Чланак се користи анализом језика и просторном метафором политике.

кључне речи:

Референце

  • Вучићевић Душан, Матић Петар, „Традиционализам и модернизам – Карактер друштвених расцепа у Србији”, Национални интерес, бр. 1, 2012, стр. 131–150.
  • Комшић Јован, Пантић Драгомир, Славујевић Зоран, Основне линије партијских подела и могући правци политичког прегруписавања у Србији, Friedrich Ebert Stiftung, Институт друштвених наука, Београд, 2003.
  • Матић Петар, „Будућност институционализма ‒ Процеси и промене у XXI веку ‒”, Политичка ревија, бр. 2, 2010, стр. 49–64.
  • Младеновић Никола, „Српска косовска политика: Модел игре и мешовите стратегије”, Годишњак Факултет политичких наука, VIII, бр. 12, 2014, стр. 41–58.
  • Перић Дилигентски Тијана, Младеновић Слађана, „Реформа правосуђа у процесу приступања Србије Европској унији”, Политичка ревија, бр. 4, 2012, стр. 49–72.
  • Прибићевић Огњен, „Србија између ЕУ, Косова и Метохије и предстојећих парламентарнх избора”, Српска политичка мисао, бр. 1, 2012, стр. 187–210.
  • Bandović Igor, Vujačić Marko, “The European question in Serbia’s party politics”, in: EU integration and party politics in the Balkans. (ed. Corina Stratulat), Epic Issue Papper, No. 77, European Policy Centre, 2014, стр. 47–68.
  • Benoit Kenneth, Laver Michael, Party Policy in Modern Democracies, Routledge, London, 2008.
  • Bieber Florian, “Building Impossible States? State-Building Strategies and EU Membership in the Western Balkans”, Europe-Asia Studies, Vol. 63, No. 10, 2011, стр. 1783–1802.
  • Börzel Tanja, “When Europeanization Hits Limited Statehood: The Western Balkans as a Test Case for the Transformative Power of Europe”, KFG Working Paper Series 30, Freie Universität Berlin, 2011.
  • Börzel Tanja, Risse Thomas, “When Europe Hits Home: Europeanization and Domestic Change”, European Integration Online Papers, Vol. 4, No. 15, 2000.
  • Budge Ian, Robertson David, Hearl Derek (eds.), Ideology, Strategy and Party Change: Spatial Analysis of Post-War Election Programmes in 19 Democracies, Cambridge University Press, Cambridge, 1987.
  • Dinas Elias, Gemenis Kostas, “Measuring Parties’ Ideological Positions With Manifesto Data: A Critical Evaluation of the Competing Methods”, Party Politics, Vol. 16, No. 4, 2010, стр. 427–450.
  • Downs Anthony, An Economic Theory of Democracy, Harper & Row, New York, 1957.
  • Elbasani Arolda, “EU Administrative Conditionality and Domestic Downloading: The Limits of Europeanization in Challenging Contexts”, KFG Working Paper Series 2, Freie Universität Berlin, 2009.
  • Fink-Hafner Danica, “Europeanization and Party System Mechanic: Comparing Croatia, Serbia and Montenegro”, Journal of Southern Europe and the Balkans, Vol. 10, No. 2, 2008, стр. 167–181.
  • Goetz Klaus, “The New Member States and the EU”, in: The Member States of the European Union (eds. Simon Bulmer, Christian Lequesne), Oxford University Press, Oxford, 2005, стр. 254–284.
  • Hindmoor Andrew, New Labour at the Centre: Constructing Political Space, Oxford University Press, Oxford, 2004.
  • Hotelling Harold, “Stability in competition”, The Economic Journal, Vol. 39, No. 153, 1929, стр. 41–57.
  • Kostovicova Denisa, “When Enlargement Meets Common Foreign and Security Policy: Serbia’s Europeanisation, Visa Liberalisation and the Kosovo Policy”, Europe–Asia Studies, Vol. 66, No. 1, 2014, стр. 67–87.
  • Lange Sarah de, “A New Winning Formula?: The Programmatic Appeal of Radical Right”, Party Politics, Vol. 13, No. 4, 2007, стр. 411–435.
  • March James, Olsen Johan, Rediscovering Institutions. The Organizational Basis of Politics, Free Press, New York, 1989.
  • Massari Maurizio, “Do All Roads Lead to Brussels? Analysis of Different Trajectories of Croatia, Serbia-Montenegro and Bosnia-Herzegovina”, Cambridge Review of International Affairs, Vol. 18, No. 2, 2005, стр. 259–273.
  • McLean Iain, Rational Choice and British Politics: An Analysis of Rhetoric and Manipulation from Peel to Blair, Oxford University Press, Oxford, 2001.
  • Noutcheva Gergana, “Fake, Partial and Imposed Compliance: The Limits of the EU’s Normative Power in the Western Balkans”, Journal of European Public Policy, Vol. 16, No. 7, 2009, стр. 1065–1084.
  • Pop-Eleches Grigore, “Historical Legacies and Post-Communist Regime Change”, The Journal of Politics, Vol. 69, No. 4, 2007, стр. 908–926.
  • Riker William, The Art of Political Manipulation, Yale University Press, New Haven, 1986.
  • Schimmelfennig Frank, “Strategic Calculation and International Socialization: Membership Incentives, Party Constellations, and Sustained Compliance in Central and Eastern Europe”, International Organization, Vol. 59, No. 4, 2005, стр. 827–860.
  • Schimmelfennig Frank, The EU, NATO and the Integration of Europe: Rules and Rhetoric, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
  • Schimmelfennig Frank, Sedelmeier Ulrich, “Governance by Conditionality: EU Rule Transfer to the Candidate Countries of Central and Eastern Europe”, Journal of European Public Policy, Vol. 11, No. 4, 2004, стр. 669–687.
  • Sedelmeier, Ulrich, “Europeanisation in New Member and Candidate States”, Living Reviews in European Governance, Vol. 6, No. 1, 2011.
  • Subotic Jelena, “Europe is a State of Mind: Identity and Europeanization in the Balkans”, International Studies Quarterly, Vol. 55, No. 2, 2011, стр. 309–330.
  • Subotic Jelena, “Explaining Difficult States: The Problems of Europeanization in Serbia”, East European Politics and Societies, Vol. 24, No. 4, 2010, стр. 595–616.
  • Vachudova Milada Anna, “The Leverage of International Institutions on Democratising States: The European Union and Eastern Europe”, European University Institute Working Paper RSC 2001/33, 2001.

  Новински извори и документи

  • Без аутора, „Владајућа већина је стабилна”, Глас Јавности, 12.1.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-12-01-2009/vladajuca-vecina-je-stabilna, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Ђелић: Србија догодине аплицира за кандидата”, Глас Јавности, 19.12.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-19-12-2008/delic-srbija-dogodine-aplicira-za-kandidata, 02/09/2018.
  • Без аутора, „ЕУ и САД деле тапију на Косово”, Глас Јавности, 16.10.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-16-10-2008/eu-i-sad-dele-tapiju-na-kosovo, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Еулекс има да буде статусно неутралан”, Глас Јавности, 22.10.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-22-10-2008/euleks-ima-da-bude-statusno-neutralan, 02/09/2018.
  • Без аутора, „За европски пут Србије”, Глас Јавности, 20.1.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-20-01-2009/za-evropski-put-srbije, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Кључан је однос између Србије и ЕУ”, Глас Јавности, 19.12.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-29-12-2008/kljucan-je-odnos-izmedju-srbije-i-eu, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Либерализација надохват руке”, Глас Јавности, 12.6.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-12-06-2009/liberalizacija-nadohvat-ruke, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Мисија и интеграције у ЕУ – одвојени”, Глас Јавности, 21.10.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-21-10-2008/misija-i-integracije-u-eu-odvojeni, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Најважнија веза са Русијом!”, Глас Јавности, 15.12.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-15-12-2008/najvaznija-veza-sa-rusijom, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Нема везе са статусом, а делује по Ахтисарију!”, Глас Јавности, 18.11.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-08-11-2008/nema-veze-sa-statusom-deluje-po-ahtisariju, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Нема преласка српске црвене линије”, Глас Јавности, 19.6.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-19-06-2008/nema-prelaska-srpske-crvene-linije, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Нема уједињене Европе без западног Балкана”, Глас Јавности, 8.11.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-08-11-2009/nema-ujedinjene-evrope-bez-zapadnog-balkana, 02/09/2018.
  • Без аутора, „’Не’ Унији ако тражи признање Космета!”, Глас Јавности, 20.7.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-20-07-2008/ne-uniji-ako-trazi-priznanje-kosmeta, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Помажу Приштини да дефинише Еулекс”, Глас Јавности, 27.1.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-27-01-2009/pomazu-pristini-da-definise-euleks, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Приоритет шенген зона”, Глас Јавности, 13.9.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-13-09-2009/prioritet-sengen-zona, 02/09/2018.
  • Без аутора, „Убеђиваћемо Америку”, Глас Јавности, 4.9.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-04-09-2008/ubedjivacemo-ameriku, 02/09/2018.
  • Гујаничић С, „Млађи у дипломатију”, Глас Јавности, 13.1.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-13-01-2009/mladji-u-diplomatiju, 02/09/2018.
  • Гујаничић С, „У Београд кад одобри Приштина”, Глас Јавности, 3.2.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-03-02-2009/u-beograd-kad-odobri-pristina, 02/09/2018.
  • Додеровић М, „Динкић бира економске аташее”, Глас Јавности, 19.1.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-19-01-2009/dinkic-bira-ekonomske-atasee, 02/09/2018.
  • Јевремовић Јелена, „Мантер: Јеремић нам обећао Еулекс”, Глас Јавности, 5.10.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-05-10-2008/manter-jeremic-nam-obecao-euleks, 02/09/2018.
  • Миленковић Љиљана, „А сад мало и о белом Шенгену”, Глас Јавности, 4.10.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-04-10-2008/sad-malo-i-o-belom-sengenu, 02/09/2018.
  • Миленковић Љиљана, „Скупштина је црна тачка Србије”, Глас Јавности, 23.10.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-23-10-2008/skupstina-je-crna-tacka-srbije, 02/09/2018.
  • Милошевић Диана, „Пред Кушнером не смемо да клекнемо”, Глас Јавности, 24.7.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-24-07-2008/pred-kusnerom-ne-smemo-da-kleknemo, 02/09/2018.
  • Милошевић Диана, „Српске средине са српском влашћу”, Глас Јавности, 4.12.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-04-12-2008/srpske-sredine-sa-srpskom-vlascu, 02/09/2018.
  • Милошевић Диана, „Други пут против плана Ахтисарија“, Глас Јавности, 14.6.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/glas-javnosti-14-06-2008/drugi-put-protiv-plana-ahtisarija, 02/09/2018.
  • Мојић Д, „Седење на две столице”, Глас Јавности, 12.7.2008, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-12-07-2008/sedenje-na-dve-stolice, 02/09/2018.
  • Раковић Гордана, „Ферхаген пренео поруку Србима”, Глас Јавности, 17.12.2009, Internet, http://www.glas-javnosti.rs/clanak/politika/glas-javnosti-17-12-2009/ferhagen-preneo-poruku-srbima, 02/09/2018.
  • European Parliament, “European Parliament resolution of 5 February 2009 on Kosovo and the role of the EU”, P6_TA(2009)0052, Strasbourg, 2009.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 316.42+340.137(497.11:4-672EU) 95-124
ç