Изабери језик:
Тема броја

ТЕОРИЈСКИ КОНЦЕПТ НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ И СРПСКИ ЕТНОС

ЕВРОАТЛАНТСКО РАСРБЉАВАЊЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Сажетак

У чланку се расправља о српском језичком и историјском корену црногорског идентитета, као и о савременом евроатланстком процесу расрбљавања Црне Горе. Поништавање српског језика као језика већинске Црне Горе и доношење одлуке о новом називу језика, представља снажан ударац српској етнојезичкој и историјској традицији и идентитету Црне Горе. Овај процес савременог расрбљавања Црне Горе може се посматрати у две равни: историјско-етнојезичкој и геополитичкој.

 

кључне речи:

Референце

  1. Алексић Будимир, Црвено – Црна Гора, Никшић, 1999.
  2. Бојовић Драга, „Опет о „преименовању“ (доименовању, разименовању…) српског језика у Црној Гори, и још понечему“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  3. Бећковић Матија, „Обистинили се моји стихови“, НИН, мај 2006.
  4. Ђилас Милован, Његош, владика, мислилац, владар, Београд, 1998.
  5. Ђуретић Веселин, Српска беспућа двадесетог века, СРС, Београд, 2006.
  6. Кнежевић Милош, Изневерена држава, Београд, 2007.
  7. Ковачевић Милош, „Српки језик и његове варијанте“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  8. Љушић Радош, Ангажована историографија, Народна књига Алфа, Београд, 2004.
  9. Матовић Веселин, „Разголићио се стидуљак из заграде“, у: Српско пиатање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  10. Матовић Веселин, „Не може се ријека кроз дудук натјерати“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  11. Милосављевић Петар, „Обнова свести о српској језичкој заједници“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  12. Стојановић Јелица, „Идентитет и статус српског језика у Црној Го­ри (некад и сад)“, у: Српско питање и србистика, Зборник радова 1, приредили: Петар Милосављевић и Момчило Суботић, Бачка Паланка, Ваљево, 2007.
  13. Стругар Владо, Велика побуна Црне Горе 1988-1989, Књижевне но­вине, Београд, Универзитетска ријеч, Никшић, 1990.
  14. Суботић Момчило, Политичка мисао србистике, ИПС, Београд, 2010.
  15. Тадић Љубомир, У матици кризе. Интервју 1968-1988, Београд, 2000.
  16. Терзић Славенко, „О српском политичком и културном регионали­зму могућности превазилажења“, у: Српски духовни простор, Бања Лука, Српско Сарајево, 1999.
  17. Ћосић Добрица, Промене. Будванске беседе, Београд, 1992.
  18. Џомић Велибор, „Такса на Острог“, Глас, новембар 2008.
периодика Политичка ревија 4/2011 УДК: 323.1(=163.41)(497.16) 89-105
ç