Изабери језик:
Тема броја

ПРОТИВРЕЧНОСТИ КОНЦЕПТА И ПОЛИТИКЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

EВРО-ИНТЕГРАЦИЈЕ И НОВА БЕЗБЕДНОСНА АРХИТЕКТУРА ЈУГОИСТОКA ЕВРОПЕ „БОНДСТИЛ“- НОВИ „РАМШТАЈН“ И УТЕРИВАЧ У ЕВРО-ИНТЕГРАЦИЈЕ

Сажетак

Израда нове америчке доктрине за планету, “осигуравање да се ни једној ривалској суперсили не дозволи израњање у Западној Европи, Азији, или на територији бившег Совјетског Савеза”, изражена je у „Водичу за планирање одбране“. У њему су путокази остварења неприкосновеног америчког лидерства. Поред осталог: „Најважније je oceћaње да је светски поредак у крајњем случају подржаван од САД… Америка би требало да буде у могућности дa делује независно када се не може оркестрирати колективна акција”. Овај документ пратили су и разрађени концепти нове војне доктрине, која је популарно названа win-win, а то је концепт ратовања уз истовремена два војишта. Тај процес коинцидирао је са задирањем САД, по први пут у историји, у Балкан, а концепт је тешко осакатио це­локупан српски народ. Потом је, на перверзан начин, следио и трајући процес интеграције згаришта екс југословенског простора у европски.

кључне речи:

Референце

  1. Beaufre, André, Intoduction à la stratégie, Paris, IFRI/Economica, 1985.
  2. Ciliga, Ante, Crise d’Etat dans la Yougoslavie de Tito, Paris, Denoêl, 1972.
  3. Chomsky, Noam, What Uncle Sam Really Wants, Berkeley, Odonian Press, 1989.
  4. Chossoudovsky, Michel, The Globalisation of Poverty and the New World Order, Oro, Ontario, Global Outlook, 2003.
  5. Christitch, Kosta, Les faux frères. Mirages et réalités yougo­slaves, Paris, Flammarion, 1996.
  6. Collon, Michel, Poker Menteur, Bruxelles, EPO et Michel Collon, 1998.
  7. Ћосић, Добрица, Пишчеви записи. 1981-1991, Филип Вишњић, Београд, 2002.
  8. Woodward, Susan L., Balkan Tragedy: Chaos and Dissolu­tion after the Cold War, DC: The Brookings Institution, Washington, 1995.
  9. Avramov, Smilja, Postherojski rat zapada protiv Jugoslavi­je, Veternik, Idij-Veternik, 1997.
  10. Cooley, Јohn K. Unholy Wars. Afghanistan, America and In­ternational Terrorism, Pluto Press, 1999.
  11. Deli so, Christopher, The coming Balkan caliphate: the thre­at of radical Islam to Europe and the West, foreword by Loretta Napoleoni, Praeger Security International, 2007.
  12. Петровић, Пироћанац, Зоран, Геополитика енергије, Институт за политичке студије, Београд, 2010.
  13. “Kosovo on the edge of the knife”, Economist, 20 March 1999.
  14. „Bin Laden in the Balkans“, Тhe Washington Times, June 22, 2001.
периодика Национални интерес 1/2013 УДК 327:911.3+355.02(4-12) 101-128
ç