Изабери језик:
Тема броја

ИСТОРИЈСКИ И ТЕОРИЈСКИ ПРИСТУПИ У ДИЈАЛОГУ О МОДЕЛИМА РЕШЕЊА СТАТУСА КИМ

ЕКСТРЕМИЗАМ КОСМЕТСКИХ АЛБАНАЦА: СУПРЕМАЦИЈА ЕТНОНАЦИОНАЛИЗМА НАД ВЕРСКИМ ЕКСТРЕМИЗМОМ

Сажетак

Екстремистички потенцијал балканских друштава је неупитан. Ипак, када би ендемске балканске екстремизме покушали класификовати према већ утемељеним критеријумима савремене политикологије и осталих друштвених наука, наилазимо на проблем оличен у флуидности, тако својственој екстремизму. Из тог разлога је тешко разлучити који екстремистички варијетет је заступљен, а још теже који од њих има супремацију у односу на онај други. Значајан број аутора који су анализирали природу конфликата на Балкану, на ратове из деведесетих година прошлог века гледа као на верске сукобе. Оваквом гледишту се супроставља становиште како је природа ових сукоба примарно мотивисана етничким и етнонационалистичким разлозима. Пример јужне српске покрајине је, уз Босну и Херцеговину, вероватно један од парадигматичнијих у миљеу кохезивног екстремистичког потенцијала религије и етнонационализма. Елаборирајући међузависност термина етнонационализам, верски екстремизам и етносепаратизам, овај рад ће, упоређујући потенцијал верског екстремизма са оним етнонационалистичког карактера, покушати да да одговори на питање: који од ових екстремизама код косметских Албанаца има извесну супремацију у односу на онај други.

кључне речи:

Референце

  1. Берђајев, Николај, О фанатизму, ортодоксији и истини, Гради­на, Ниш, 1992.
  2. Гаћиновић, Радослав, „Косово и Метохија Изазови и одговори“, Тематски зборник: Космет – Гордијев чвор, (прир. Ј. Ћирић), Институт за упоредно право, Београд, 2008, (21-52)
  3. Деспотовић, Љубиша, Глобализација и геополитика идентитета, Каирос, Сремски Карловци, 2017.
  4. Елзесер, Јирген, Џихад на Балкану – Како је џихад стигао у Европу (Свети ратници и тајне службе на Балкану), Бео­град, Јасен, 2006.
  5. Зечевић, Душан, Четворка из ОВК предводила погром, Вечерње новости, 7. јул 2017.
  6. Јевтић, Мирољуб, „Прерастање албанског сецесионизма у антиалбански покрет“, Страни правни живот, бр. 1, 2013, (96-114)
  7. Јеротић, Владета, Вера и нација, Ars libri, Београд, 2004.
  8. Суботић, Милован, „Исламистички екстремизам као пара­дигма верски фундираног насиља“, Поља геополитике зборник радова, (приредили Љ. Деспотовић, В. Конатар), Култура полис: Факултет за европске правно политичке студије, Нови Сад, 2017, (215-229).
  9. Суботић, Милован, Екстремизам под окриљем религије исламистички екстремизам на примерима БиХ и Р. Србије, Медија центар Одбрана и Институт за стратегијска истраживања, Београд, 2015.
  10. Asurmendi, Mikel (ur.), Identitet i nasilje, XX vek, Beograd 2002.
  11. Benda, Žilijen, Izdaja intelektualaca, Socijalna misao, Beograd, 1996.
  12. Crawford, James, The Creation of States in International Law, Sec­ond Edition, Oxford, Clarendon Press, 2006
  13. Dahlitz, Julie, Secession and International Law, Conflict Avoidance; Regional Appraisals, The Hague, TMC Asser Press, 2003
  14. Dejzinks, Ger, Religija i identitet na Kosovu, Biblioteka XX vek, Beograd, 2005.
  15. Eriksen, Tomas Hilan, Etnicitet i nacionalizam, Biblioteka XX vek, ur. Ivan Čolović, Beograd, 2004.
  16. Gall, Carlota, How Kosovo Was Turned Into Fertile Groundfor ISIS, Extremist cleric secretive associations funded by Saudis and others have transformed a once-tolerant Muslim society into a font of extremism, The New York Times, May 21, 2016.
  17. Gordon, Russell, Behind Kosovo’s Façade, Интернет сајт: http://serbianna.com/columns/gordon/004.shtml 21/12/2016
  18. Hutchinson, John, “Introduction: Global perspectives on religion, nationalism and politics”, u: Hefner, J. Hutchinson, S. Mels i drugi (ur.), Religions in Movement: The Local and the Global in Contemporary Faith Tradditions, London, Routledge, 2013.
  19. Kecmanović, Nenad, Etnonacionalizam, Izabrana dela; 1-4; tom 2, Clio, Beograd, 2014.
  20. Lasswel, Harold, World Politics and Personal Insecurity, New York, Whittlesey, 1935.
  21. Pavković, Aleksandar, Radan, Petar, Stvaranje novih država, teorija i praksa otcepljenja, Beograd, Službeni glasnik, 2008.
  22. Savater, Fernando, Tri kratka ogleda o nacionalizmu i terorizmu (203-208), u: Mikel Asurmendi (ur.), Identitet i nasilje, XX vek, Beograd 2002.
  23. Sen Kumar, Amartya, Identitet i nasilje Iluzija sudbine, Masmedia, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 2007.
  24. Simcox, Robin, “European Islamist Plots and Attacks Since 2014 and How the U.S. Can Help Prevent Them”, Backgrounder, No 3236, The Heritage Foundation, 2017, (1-14)
  25. Simeunović, Dragan, Terorizam: opšti deo, Pravni fakultet, Beo­grad, 2009.
  26. Smith, Anthony, “Introduction: The formation of nationalist move­ments”, u: D. Smith, Nationalist Movements, London, Mac­millan, 1976.
  27. Šušnjić, Đuro, Religija II, značenja, teorije, preplitanja, susreti, Čigoja štampa, Beograd, 2009.
  28. U.S. Department of State, Chapter 2, Country Reports: Europe Kosovo, Bureau of Counterterrorism and Countering Violent Extremism, Country Reports on Terrorism, 2016.

   

периодика Национални интерес 3/2017 УДК 323.14+316.647.7(=18) 221-237
ç