Изабери језик:
Тема броја

ЕКОНОМСКЕ ТЕМЕ

ЕФЕКТИ ТРАНЗИЦИЈЕ И ЕКОНОМСКЕ КРИЗЕ У ДРЖАВАМА БИВШЕ СФРЈ

Сажетак

Пре распада СФРЈ, Србија је по висини ДП-а по глави становника била на нивоу просечних вредности у СФРЈ. Сло­венија и Хрватска су биле изнад, а БиХ, Црна Гора и Македонија испод нивоа развијености Србије, односно СФРЈ, мерених овим показатељем. Распад заједничке државе и познати догађаји из последње деценије XX века су различито утицали на развој нових самосталних земаља. Неке су имале већу, а неке мању штету, док је Србија због увођења санкција и бруталног бомбардовања 1999. године запала у веома дубоку економску, социјалну и друштвену кризу, чије последице још увек осећамо. Србија je са закашњењем ушла у процес транзиције. И поред тога, Србија није пронашла адекватан и дугорочно одржив модел развоја, због чега су разлике у развијености повећане у односу на Словенију и Хрватску, док су остале три државе у много чему стигле и престигле Србију. Крајем 2007. економска криза је најпре захватила САД а потом и већи део света. Супротно од уверења владе а да криза неће погодити Србију, наша земља се од 2009. нашла у вртлогу тешке економске кризе, која још увек траје. Пошто не постоји свеобухватан, јединствен и упоредив индикатор ефеката развоја, у раду ћемо анализирати четрнаест најважнијих показатеља, оцењујући релативно место свих шест држава по успешности развоја у претходној деценији. У периоду од 2001-2010. године Словенија je била најбоље а Србија најлошије рангирана земља. Исто је било и у периоду 2001-2008, док је економска криза најмање погодила Македонију, а највише Црну Гору.

кључне речи:

Референце

  1. М. Бошњак, Глобална финансијска и економска криза 2007-2010. и њен утицај на привреду и финасије Србије, Република Србија, Министарство финасија и привреде, Београд, 2011.
  2. П. Ђукић, «Глобална и национална економска криза – изазов за реформе и одрживи раст економије», Шко­ла бизниса, 1/2010, Београд.
  3. EBRD, Transition report 2012.
  4. Факултет за економију и финансије, Светска економ­ска криза и њен утицај по привреду Србије, Београд, 2009.
  5. Б. Јовановић Гавриловић, «Светска економска криза и перспективе одрживог раста», Економски хоризонти, 11/2009, Београд.
  6. М. Ковачевић, «Узроци дубоке економске кризе у Србији», Школа бизниса, 3/2010, Београд.
  7. Министарство економије и регионалног развоја и Ре­публички завод за развој, Стартегија и политика развоја индустрије Републике Србије 2011-2020, Београд, 2011.
  8. М. Оте, Слом долази, Романов, Бања Лука, 2009.
  9. Љ. Савић, Транзиција српске привредекриза развоја индустрије, ЦИД Економског факултета, Београд, 2006.
  10. Љ. Савић, «The Impact of the Economic Crisis on the Coun­tries in Transition members of the EU», Теме, 2/2010, Ниш.
  11. Љ. Савић, «Export-Oriented Industrialization as the Baseof the New Model of Development», Теме, 2/2010, Ниш.
  12. Љ. Савић, Економика индустрије, ЦИД Економског фа­култета, Београд, 2009.
  13. Влада Републике Србије, Економска криза и њен утицај на привреду Србије – оквирни програм мера, Бе­оград, 2008.
  14. Љ. Савић, «Ефекти транзиције на просторима бивше СФРЈ», Економска политика и привредни развој, тематски зборник посвећен великанима наше економске политике академику Николи Чобељићу и професору Драгутину Марсенићу, ЦИД Економског факултета, Београд, 2008.
  15. http://www.fzs.ba/Godisnjakpdf/
  16. Хрватска у бројкама, http://www.dzs.hr/ Индустрија 2006-2011,
  17. http://www.stat.gov.mk/Publikacii/6.12.02.pdf.: Министарство финансија Србије, Билтен јавних финансија, октобар 2011.
  18. http://www.stat.si/novica_prikazi ,aspx?id=3721,
  19. http://www.monstat.org/userfiles/file/industrija/ind%202010.pdf,
  20. http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/PageView.aspx?pKey=62
  21. http://makstat.stat.gov.mk/pxweb2007bazi/Dialog/Saves-asp,
  22. Статистички годишњак Босне и Херцеговине 2011. Федерални завод за статистику Босне и Херцеговине http://unctadstat.unctad.org/TableViewer/tableView.aspx
периодика Национални интерес 3/2012 УДК 338.1(497.1)”20” 271-305
ç