Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ПОЛИТИЧКО-ЕКОНОМСКИ ПРОЦЕСИ

ЕФЕКТИ ОЧУВАЊА МОНЕТАРНОГ СУВЕРЕНИТЕТА СРБИЈЕ

Сажетак

Предмет истраживања у овом раду су ефекти очувања монетарног суверенитета Републике Србије. У раду је анализиран појам монетарног суверенитета у савременом добу и утицај европских интеграција на степен очувања монетарног суверенитета Републике Србије. Применом квантитативних метода утврђено је да постоји изразита корелација између кретања курса евра и курса динара у односу на амерички долар што представља необорив доказ о високом степену неформалне евроизације српске привреде. Иако је једнострана одлука Републике Србије о преласку на евро и потпуном губитку монетарног суверенитета теоријски могућа наведени сценарио је тешко изводљив имајући у виду неопходност испуњења услова за улазак у Европску унију и фискалних критеријума конвергенције за улазак у Европску монетарну унију. Неуспешна политичка и економска конвергенција Републике Србије ка пуноправном чланству у Европској унији у протеклих 16 година онемогућила је потпуно укидање монетарног суверенитета и прелазак на евро. Истраживање је показало да су ефекти очувања монетарног суверенитета Републике Србије позитивни имајући у виду снажан раст извоза који је пратио слабљење динара у периоду 2008-2017. Самим тим, очување монетарног суверенитета је допринело да пад бруто домаћег производа Републике Србије буде значајно мањи него што би се могло очекивати у случају губитка монетарног суверенитета и увођења евра као званичне валуте у Републици Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Министарство финансија Републике Србије, Макроекономски и фискални подаци, 1. јун 2017. године, www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=13232, 6.6.2017.
  2. Afxentiou Panos C., “Convergence, the Maastricht criteria, and their benefits”, The Brown Journal of World Affairs, Vol. 7.1, 2000, стр. 245-254.
  3. Babin Mihajlo, Erić Miloš, „Uloga fiskalnih pravila“, Strani pravni život, Institut za uporedno pravo, br. 2, 2011, стр. 253-267.
  4. Bratkowski Andrzej, Rostowski Jacek, “The EU attitude to unilateral euroization: Misunderstandings, real concerns and sub‐optimal admission criteria”, Economics of Transition, Wiley, Vol. 2, 2002, стр. 445-468.
  5. De Cecco Marcello, “On the European System of Central Banks: A Note”, in: Economic Performance (Editors: B. Bohm, L.F. Punzo), Physica, Heidelberg, 1994, стр. 187-197.
  6. Eichengreen Barry J., “When to dollarize”, Journal of money, credit and banking, Wiley, Vol. 34/1, 2002, стр. 1-24.
  7. Fabris Nikola, “Inflation targeting with special review on application in Serbia”, Panoeconomicus, Savez ekonomista Vojvodine, Vol. 53(4), 2006, стр. 389-405.
  8. Feige Edgar L., Faulend Michael, Šonje Velimir, Šošić Vedran, “Currency substitution, Unofficial Dollarization, and Estimates of Foreign Currency held abroad: the case of Croatia”, in: Financial Policies in Emerging Markets (Editors: Mario Blejer, Marko Škreb), The MIT Press, Cambridge, Mass., 2002, стр. 217-249.
  9. Goldfajn Ilan, Olivares Gino, “Is Adopting Full Dollarization the Solution? Looking at the Evidence”, Texto para discussao, Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, No. 416, 2000.
  10. Hausmann Ricardo, “Should there be five currencies or one hundred and five?”, Foreign Policy, Washington Post Newsweek Interactive LLC, No. 116, 1999, стр. 65-79.
  11. Ivanov Marijana, Tkalec Marina, Vizek Maruska, “The Determinants of Financial Euroization in a Post-Transition Country: Do Threshold Effects Matter?”, Finance a uver, Institute of Economic Studies, Charles University in Prague, No. 3, 2011, стр. 230.
  12. Palley Thomas I., “The economics of exchange rates and the dollarization debate: the case against extremes”, International Journal of Political Economy, Taylor & Francis, Vol. 33(1), 2003, стр. 61-82.
  13. Rose Andrew K., Engel Charles, “Currency unions and international integration”, NBER Working Papers, The National Bureau of Economic Research, No. 7872, 2000.
  14. Stiglitz Joseph E., The еuro: How a common currency threatens the furure of Europe, W.W. Norton & Company, New York, 2016.
  15. Winkler Adalbert, Mazzaferro Francesco, Nerlich Carolin, Thimann Christian, “Official Dollarisation/Euroisation: Motives, Features and Policy Implications of Current Cases”, ECB Occasional Paper, European Central Bank, No. 11, 2005, стр. 1-63.

   

периодика Српска политичка мисао 3/2017 УДК 338.23:336.74(497.11) 99-113
ç