Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНО

ЕФЕКТИ ЦЕФТЕ 2006. НА РЕГИОН ЗАПАДНОГ БАЛКАНА

Сажетак

ЦЕФТА 2006. је допринијела регионалној сарадњи повећањем атрактивности региона за страна улагања, што је довело до бржег повезивања са Европском унијом. Регионална сарадња је елиминисала нецаринске препреке, довела до реформе техничког законодавства, међусобног признавања сертификата, веће примјене дијагоналне кумулације поријекла робе, те разних других активности у вези са либерализацијом у областима из ЦЕФТЕ попут услуга, инвестиција, јавних набавки те интелектуалне својине. Већа примјена дијагоналне кумулације у региону Западног Балкана доводи до повећања производње и запослености, веће конкурентности и трговине, већих инвестиција и општег економског развоја. ЦЕФТА 2006. је омогућила стварање услова за јачање међурегионалне сарадње. Највећи обим трговинске размјене у региону се одвија између бивших југословенских република код којих постоји историјска међузависност, док су Албанија и Македонија знатно мање укључене у регионалне токове размјене. Јасно је да размјена између земаља региона није ни на приближно истом нивоу као у оквиру некадашње заједничке државе, али због културолошких сличности, старих привредних веза и препозна вања робних марки од стране потрошача трговина је знатно олакшана.

 

кључне речи:

Референце

  1. Бјелић, П. Trade policy of the European Union as a Factor of Regional Trade Integration in Southeast Europe. Discussion Paper 36, The centre for the study of global governance, 2005.
  2. Botsas, N.E. Southeastern Europe in Transition, from New Balkans: De­sintegration and Reconstruction, Boulder East European Monographs, 2002.
  3. Вајденфелд, В.; Веселс, В. Европа од А до Ш. приручник за европску интеграцију, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2003.
  4. Willenberg, A. The Promotion of Regional Economic Integration in the EU’s Neighbourhood: CEFTA 2006 and the Agadir Agreement, Regional Integration & Global Governance Papers, Bruges, 2009.
  5. Гори, Л. Европска унија и Западни Балкан: европска перспектива ре­гиона, Чигоја, Београд, 2007.
  6. Gropas, R. Integrating the Balkans in the European Union: Addressing social capital, the informal economy and regional cooperation challenges in Southeast Europe, Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), 2006.
  7. Grupe, C.; Kušić, S. Intra-regional cooperation in the Western Balkans: Under which conditions does it foster economic progress?, London School of Economics and Political Science: Centre for the Study of Glo­bal Governance, 2005.
  8. Делевић, М. „CEFTA 2006 – део регионалне сарадње (економски стуб процеса политичке стабилизације региона“, у зборнику: Цефта 2006. изазови и могућности (приредио Владимир Међак), ISAC фонд, Београд, 2011.
  9. Међак, В. „Цефта 2006. изазови и могућности“, ISAC фонд, Бео­град, 2011.
  10. Радоњић, С. Западни Балкан и евроинтеграције: перспектива Србије, Задужбина Андрејевић, Београд, 2009.
  11. Regional cooperation in the western Balkans: A policy priority for the European Union; The economic dimension of regional cooperation, European Communities, Belgium, 2005.
  12. Регионална сарадња и међународне обавезе – анализе и препоруке, Европски покрет у Србији, Београд, 2011.
  13. Споразум о измјени и приступању централноевропском споразуму о слободној трговини ЦЕФТА, Министарство спољне трговине и економских односа, Сарајево, 2007.
  14. Стајић, Д. Тегобна транзиција: огледи и истраживања, Независно издање, Београд, 2004.
  15. ЦЕФТА 2007-2010, искуства, потенцијал и перспектива. Центар за нову политику, Београд, 2011.
  16. Agreement on amendment of and accession to the Central European Free Trade agreement: http://www.cefta2006.com/sites/default/files/CEFTAMAINTEXT2006.pdf
  17. Annex 1 to the agreement on amendment of and accession to the Cen­tral European Free Trade Agreement -Consolidated Version of the Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006.) http://www.cefta2006.com/sites/default/files/trade/ANN1CEFTA%202006%20Final%20Text. pdf
  18. CEFTA Week 2011. Central European Free Trade Agreement 22-23 No­vember 2011., Summary and Highlights, припремили: Marc Martinant and Catherine Devlin, Cefta Secretariat, OECD, Paris, january 2012. http://cetta2006.com/sites/default/files/CEFTA%20Week%202011%20 Report.pdf
  19. Званична интернет страница ЦЕФТЕ 2006.: http://www.cefta2006. com/chair-office
  20. Споразум о слободној трговини за југоисточну Европу (ЦЕФТА) www.seio.gov.rs/документа/споразуми.245.html
периодика Политичка ревија 3/2013 УДК: 339.54:061.1(497-15) 151-163
ç