Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА: ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ, КУЛТУРОЛОШКИ И ИДЕНТИТЕТСКИ ПРОЦЕСИ

„ДВОЈНИК ДРЖАВЕ” У КУЛТУРНОЈ ПОЛИТИЦИ СРБИЈЕ (1971-2021)

Сажетак

Предмет рада је модел „Двојник државеˮ који је у културној политици Србије развијала дисидентска интелектуална елита изражавајући неслагање са владајућим политичким и културним токовима. Циљ рада је да се утврди корелација између овог незваничног модела и званичних модела културних политика. Истраживање обухвата анализу парадржавног модела „самоуправљања у култури” Социјалистичке Федеративне Републике Југославије (СФРЈ) и државног модела „блокиране транзиције” са варијацијама у периоду Савезне Републике Југославије (СРЈ) и Републике Србије (РС).
За потребе теоријског истраживања примењен је метод историјско-копаративне анализе модела одлучивања о култури у периоду 1971-2021. Период од 50 година је посматран кроз четири временске тачке пресека које представљају преломне тренутке даљег развоја културних политика у Србији: седамдесете (Конгрес културне акције 1971. и увођење самоуправљања у култури 1974) и деведесете године 20. века (Оснивање фондова за финансирање културе и укидање самоуправљања у култури 1990), десете (доношење Закона о култури 2009. и избори 2012) и двадесете године 21.века (поновно отварање музеја и доношење првог стратешког документа о приоритетима развоја културе Владе РС (2021).
Емпиријски подаци који се односе на период 2012-2021. прикупљени са званичних интернет презентација Министарства културе и информисања Републике Србије, Службеног гласника Републике Србије, Фондације 2022. Нови сад Европска престоница културе, Портала за културу југоисточне Европе “SEE cult”, невладине организације Балканска истраживачка мрежа „БИРН Србија” и online издања медија (BBC news – на српском, Блиц, VREME, Danas, Dnevnik, Peščanik, Политика, Slobodna Evropa, Nova S, Novi plamen BiH, Новости), контекстуализовани су применом методе медијске археологије.
Резултати истраживања су показали да упркос теоријским разликама између модела културних политика, у пракси одлучујућу улогу на доношење стратешких одлука о културном развоју има симбиоза бирократије у јавној администрацији и мреже политичких партија, цивилних организација, медија и интелектуалне, културне и уметничке елите која делује у оквиру „дисидентског поткултурног модела”. Тако је у области културе створен трећи модел који смо назвали „двојник државе”. Будући да спутава и ограничава уместо да подстиче културни развој, не може се назвати истинском културном политиком већ псеудокултурном политиком која је према правцу деловања рестриктивна, а не подстицајна, што је само корак од антикултурне политике.

кључне речи:

Референце

  • Anderson, James E. 1994. Public policymaking. 2nd ed. Princeton NJ:Houghton Mifflin.
  • Andjelković, Nataša. 2022. Jugoslavija i Tito: Edvard Kardelj, otac samoupravnog socijalizma, deo velike četvorke, izabrani naslednik Broza i veliki ljubitelj klasike, BBC news na srpskom, 27.januar 2022. Poslednji pristup 21. mart 2022. https://www.bbc.com/serbian/lat/balkan-60124395.
  • Antonić, Slobodan. 2013. Pink tranzicija u Srbiji. Kultura, br. 140. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
  • Antonić, Slobodan. 2021. Antonić: Goran Marković – umetnik i klasni idiot. Novosti 19.12.2021. Poslednji pristup 25. decembar 2021. https://www.novosti.rs/c/kultura/vesti/1067645/slobodan-antonic-goran-markovic-umetnik-klasni-idiot.
  • Dnevnik. Novi Sad dobitnik nagrade za najbolji evropski trend brend, 2021. Dnevnik 11.11.2021. Poslednji pristup 11. decembar 2021. https://www.dnevnik.rs/novi-sad/novi-sad-dobitnik-nagrade-za-najboli-kulturni-evropski-trend-brend-11-11-2021 .
  • Dostanić, Dušan, „prev.” 2021. Panajotis Kondilis: „Nacija” u planetarnom dobu.” Srpska politička misao, posebno izdanje (5): 85-89. doi: 10.22182/spm.specijal2021.5.
  • Dragićević Šešić, Milena i Stojković Branimir. 2011. Kultura menadžment, animacija, marketing. Beograd: Klio.
  • Dragićević Šešić, Milena. 2018. Umetnost i kultura otpora. Beograd: FDU, Clio.
  • Dulić, Jasminka D. 2015. Konzervativne orjentacije i stranačke preferencije. Srpska politička misao 48 (2): 153‒172, posebno izdanje. doi: 10.22182/spm.specijal2015/2.7.
  • Đukić Dojčinović, Vesna. 2003. Tranzicione kulturne politike – konfuzije i dileme. Beograd: Zadužbina Andrejević.
  • Đukić, Vesna. 2010. Država i kultura, studije savremene kulturne politike. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti.Đukić, Vesna. 2011. „Pet razloga u prilog doživotnog učenja.” Dositeus: razvoj lјudskih resursa u kulturi. Dragićević Šešić, Milena ur. Beograd: Akademika, Res publika.
  • Đukić, Vesna. 2013. „Programi političkih stranaka i kulturna politika u Srbiji U Zbornik radova FDU, 169-180. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti.
  • Đukić, Vesna. 2017. „Politički mit vs pravoslavna kultura: formatiranje narativa o ʼnebeskoj Srbiji.” Zbornik radova Fakulteta dramskih umetnosti, 141–161. Beograd: FDU.
  • Đukić, Vesna. 2021. „U potrazi za smislom: narativi o spomeniku Stefanu Nemanji.ˮ Transmedijalno pripovedanje i digitalno mapiranje: istorija, identitet, sećanje, tematski zbornik, ur. dr Nevena Daković, dr Ksenija Radulović, dr Ljiljana Rogač Mijatović, 155-169. Beograd: FDU.
  • Zakon o samoupravnim interesnim zajednicama kulture. 1974. „Službeni glasnik RS” broj 48/74).
  • Hadnađ, I. 2021. Apsurd Gorana Vesića bio inspiracija za zbornik „Beograd u rupi, rupa u Beogradu.” Danas, 10.12.2021. Poslednji pristup 17. decembar 2021. https://www.danas.rs/vesti/drustvo/apsurd-gorana-vesica-bio-inspiracija-za-zbornik-beograd-u-rupi-rupa-u-beogradu/.
  • Jovanović, Natalija. 2018. Novi Sad 2021: privatna prestonica kulture. Birn.rs, 08.03.2018. Poslednji pristup 5. decembar 2021. https://birn.rs/novi-sad-2021-privatna-prestonica-kulture/.
  • Kisić, Višnja, Subotić, Irina. 2020. Vrednovanje nasleđa margine, kultura sećanja i studije nasleđa u radovima prof. Milene Dragićević Šešić. „Putevi menadžmenta u kulturi: od obrazovanja do profesije”, Kultura, ur. Vesna Đukić i Ljiljana Rogač Mijatović, 201-220. Beograd: Zavod za proučavanje kulturnog razvitka.
  • Komarčević, Dušan. 2013. Predstava „Konstantin: znamenje anđela” ili netransparentnosti, Slobodna Evropa 28. februar 2013, Poslednji pristup 20. decembar 2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/predstava-konstantin-znamenje-andjela-ili-netransparentnosti/24915692.html .
  • Kostić, Slobodan. 2012. „Zašto je smenjen direktor Narodne biblioteke”. VREME 25.1.2012. Poslednji pristup 25. decembar 2021. https://www.vreme.com/vreme/zasto-je-smenjen-upravnik-narodne-biblioteke/.
  • Kralј, M. 2021. „Ušće opet u ćorsokaku.” Novosti 3.9.2015. Poslednji pristup 25. decembar 2021. https://www.novosti.rs/vesti/kultura.71.html%3A565579-Usce-opet-u-corsokaku.
  • Kuljić, Todor. Jugoslovensko radničko samoupravljanje, Transversal, 8. 2005. Poslednji pristup 20. januar 2022. https://transversal.at/transversal/0805/kuljic/sr.
  • Lončar, Jelena. 2012. Politike identiteta i kvalitet života u izbornoj kampanji političkih stranaka 2012. Javne politike u izbornoj ponudi – izbori i formiranje vlasti u Srbiji, Stoilјković Zoran, Dušan Spasojević, Jelena Lončar, Ana Stoilјković. Beograd: Konrad-Adenauer-Štiftung.
  • Marković, Goran. 2020. Samoupravljanje u Jugoslaviji, kad proljeće porani, Online časopis Novi plamen 22.12.2020. Poslednji pristup 21. januar 2022. https://www.noviplamen.net/glavna/samoupravljanje-u-jugoslaviji-kad-proljece-porani/.
  • Mihajlović, Branka. 2012. „Predstava o ubistvu Zorana Đinđića uzburkala Srbiju”, Slobodna Evropa, 23. maj 2012. Poslednji pristup 19. decembar 2021. https://www.slobodnaevropa.org/a/zoran-djindjic-ponovo-medjusrbima/24590435.html.
  • Mihalјinac, Nina. 2021. Na šta mislimo kada kažemo…Nove kulturne politike. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju; Institut za demokratski angažman jugoistočne Evrope.
  • Milanović, Branko. 2020. Milton Friedman i samoupravljanje, Peščanik, 5.11.2020. Poslednji pristup 13. januar 2022. https://pescanik.net/milton-friedman-i-samoupravljanje/.
  • Molar, Klod. 2000. Kulturni inženjering. Beograd: Clio.
  • Neš, Kejt. 2006. Savremena politička sociologija, globalizacija, politika i moć. Beograd: Službeni glasnik.
  • Nikšić, Marija i Vojislav Marković. 1984. Samoupravne interesne zajednice, uvodne napomene, Informacije, Savez KPZ Jugoslavije, Beograd, br. 129, 31. maj 1984.
  • Novi Sad 2022. 2021. Novom Sadu i nagrada za najuspešnije prestonice kulture, Novi Sad 2022, 6.12.2021. Poslednji pristup 19. decembar 2021. https://novisad2022.rs/novi-sad-nagrada-melina-merkuri/.
  • Paunović, Vladimir. 2018. Četiri i po godine konfuzne tišine, analiza zaborava na Kongres kulturne akcije metodom usmene istorije. Kultura 161: 186-200. doi: 10.5937/kultura1861186P.
  • Politika. 2020. Tema jugoslovenstva nije mrtva. Politika 1.12.2020. Poslednji pristup 19. decembar 2021. https://www.politika.rs/sr/clanak/467954/Region/Tema-jugoslovenstva-nije-mrtva .
  • Portal za kulturu jugoistočne evrope See cult. 2017. „Završna javna rasprava o Predlogu strategije razvoja kulture 2017-2027”, See cult, 30.09.2017. Poslednji pristup 18. decembar 2021. http://www.seecult.org/vest/zavrsna-javna-rasprava-o-predlogu-strategije-razvoja-kulture-2017-2027.
  • Prnjat, Branko. 1986. Kulturna politika i kulturni razvoj. Beograd: Savremena administracija.
  • Radojičić, Zoran. 2021. „Beograd uskoro dobija još pet zaštićenih kulturno istorijskih celina.” Blic 07.12.2021. Poslednji pristup 19. decembar 2021. https://www.blic.rs/vesti/beograd/beograd-uskoro-dobija-jos-pet-zasticenih-kulturno-istorijskih-celina/76yjm78.
  • Stoilјković, Zoran. 2012. Izborna obećanja i postizborna realnost: javne politike u izbornoj ponudi u Srbiji. Javne politike u izbornoj ponudiizbori i formiranje vlasti u Srbiji, Stoilјković, Zoran, Dušan Spasojević, Jelena Lončar, Ana Stoilјković. Beograd: Konrad-Adenauer-Štiftung.
  • Stojković, Branimir. 2010. Kulturna politika i slaba država, Kvalitet političkih institucija, priredio Vukašin Pavlović, Beograd: Fakultet političkih nauka, str. 129‒143.
  • Ustav Republike Srbije, „Službeni glasnik RS”, br. 98/06.
  • Vlada Republike Srbije. 2021. Strateški prioriteti razvoja kulture 2021-2025. Poslednji pristup 5. januar 2022. https://www.kultura.gov.rs/tekst/sr/6129/strateski-prioriteti-razvoja-kulture.php.
  • Young, Eoin, Quinn, Lisa. 2002, Writing Effective Public Policy Papers, a guide for Policy Advisers in Central and Easter Europe. Budapest: Local Government and Public Service Reform Initiative, Open Society Institut.
  • Zakon o delatnostima od opšteg interesa u oblasti kulture. 1992. „Službeni glasnik RS”, br.49/92.
  • Zakon o kulturi [ZK], „Službeni glasnik RS” br. 72 od 3. septembra 2009, 13 od 19. februara 2016, 30 od 23. marta 2016 – ispravke, 6 od 24. januara 2020, 47 od 10. maja 2021, 78 od 3. avgusta 2021. Jovandić, Matija. 2020. Uloga glumaca u srpskoj demokratskoj revoluciji. Nova S, 19.oktobar 2020. Poslednji pristup 5. decembar 2021. https://nova.rs/kultura/glumci-u-politici-glavni-na-sceni-epizodisti-u-skupstini/.
  • Аtelje 212. 2012. Repertoar, predstava „Zoran Đinćićˮ, 18. maj 2012. Poslednji pristup 29. januar  2022. https://atelje212.rs/predstave/%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%92%D0%B8%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%9B/.
периодика Српска политичка мисао 1/2022 1/2022 УДК 351.85(497.11)“1971/2021“ 93-117
ç