Изабери језик:
Тема броја

ИЗ ПОЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ И ПОЛИТИЧКОГ СИСТЕМА

ДРЖАВНИ КАПАЦИТЕТ ИЗМЕЂУ УТИЛИТАРИЗМА И КОНЗЕРВАТИВИЗМА

Сажетак

Овај рад разматра проблематику конститутивних елемената државног капацитета (пре свега у виду фискалног и правног капацитета) као сложене и динамичке категорије на пресеку утилитаризма и конзервативизма. Према аутору, утилитаризам је подлежућа идеологија која доминира концептом државног капацитета, али је истовремено и нешто што је тај концепт довело у интелектуалну и практичну кризу. Као потенцијално решење за излазак из свеобухватне кризе државног капацитета, аутор предлаже начелно окретање ка потенцијално конзервативном схватању појма државног капацитета. Уместо линеарних пројекција „прогреса и развоја“ државе и друштва заснованих на утилитаристичким математичким формулама (прописивање „тачног“ кроз моделовање и просек уз занемаривање грешака/шокова), предлаже се конзервативан приступ државном капацитету који би подразумевао спој Талебове пробабилистике и теорије ризика са конзервативизмом (одбацивање „погрешног“ кроз учење о малим и константним грешкама/шоковима).

кључне речи:

Референце

  • Стојановић, Ђорђе и Ђурић, Живојин. 2012. Анатомија савремене државе, Београд: Институт за политичке студије.
  • Пејковић, Марко. 2018. „Криза федерализма: Између дуалног идеала и кооперативне нужности.” Докторска дисертација. Универзитет у Београду: Факултет политичких наука.
  • Acemoglu, Daron. 2005. „Politics and economics in weak and strong states“, Journal of Monetary Economics, 52: 1199–1226. doi: 10.1016/j.jmoneco.2005.05.001.
  • Bermann, George A. 1994. „Taking Subsidiarity Seriously: Federalism in the European Community and the United States“, Columbia Law Review, Vol. 94, No.2: 331-456.
  • Besley, Timothy and Persson, Torsten. 2008. „Wars and State Capacity“, Journal of the European Economic Association, 6(2-3): 522-530. doi: 10.1162/JEEA.2008.6.2-3.522.
  • Besley, Timothy and Persson, Torsten. 2009. „The Origins of State Capacity: Property Rights, Taxation, and Politics“, The American Economic Review, Vol. 99, No. 4: 1218-1244. doi: 10.1257/aer.99.4.1218.
  • Dincecco, Mark and Katz, Gabriel. 2014. „State Capacity and Long-Run Economic Performance“, The Economic Journal, 126: 189–218. doi: 10.1111/ecoj.12161.
  • Frame, W. Scot et al. 2015. „The Rescue of Fannie Mae and Freddie Mac“, Journal of Economic Perspectives, Volume 29, Number 2: 25-52. doi: 10.1257/jep.29.2.25.
  • Goolsbee, Austan D. and Krueger Alan B. 2015. „A Retrospective Look at Rescuing and Restructuring General Motors and Chrysler“, Journal of Economic Perspectives, Volume 29, Number 2: 3-24. doi: 10.1257/jep.29.2.3.
  • Hoesch, Matthias. 2018. „From Theory to Practice: Bentham’s Reception of Helvétius“, Utilitas, Vol. 30, No. 3: 294-316. doi: https://doi.org/10.1017/S0953820817000309.
  • Johnson, Noel D. and Koyama, Mark. 2017. „States and economic growth: Capacity and constraints“, Explorations in Economic History, 64: 1-20. doi: 10.1016/j.eeh.2016.11.002.
  • Kirk, Russell. 2001. The Conservative Mind: From Burke to Eliot, Washington D.C.: Regnery Publishing.
  • Mankiw, N. Gregory. 2013. „Defending the One Percent“, Journal of Economic Perspectives, Volume 27, Number 3: 21–34. doi: 10.1257/jep.27.3.21.
  • McMaken, Ryan. 2016. „The US Median Income Is Falling“, Mises Institute. https://mises.org/wire/us-median-income-falling
  • McMaken, Ryan. 2019. „The American Middle Class Isn’t Disappearing — But it’s Not All Good News“, Mises Institute. https://mises.org/wire/american-middle-class-isnt-disappearing-its-not-all-good-news
  • Saez, Emmanuel and Zucman, Gabriel. 2016. „Wealth Inequality in the United States since 1913: Evidence from Capitalized Income Tax Data“, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 131, Issue 2: 519–578. (Supplementary Material, Figure B1c: Top wealth shares: decomposing the top 1%). doi: 10.1093/qje/qjw004.
  • Scarre, Geoffrey. 1996. Utilitarianism, London and New York: Routledge.
  • Skocpol, Theda. 1985. „Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research.“ In Bringing the State Back In, eds. Peter B. Evans, Dietrich Rueschemeyer and Theda Skocpol, 3-43. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Taleb, Nassim Nicholas. 2012. Antifragile – Things That Gain from Disorder, New York: Random House.
  • Tilly, Charles. 1975. „Reflections on the History of European State-Making.“ In The Formation of National States in Western Europe, ed. Charles Tilly, 3-83. Princeton-New Jersey: Princeton University Press.
периодика Политичка ревија 2/2021 2/2021 УДК 321.01 71-86
ç