Изабери језик:
Тема броја

ДРЖАВА И САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ ПРОЦЕСИ

ДРЖАВА И ТЕХНОЛОГИЈА

Сажетак

Држава је политички чинилац који у највећој мери може да утиче (и фактички утиче) на развој и ширење технологије. Током историје веза између државе и технологије је увек била комплек­сна неки аутори закључују да је технологија имала пресудну улогу у формирању држава, док други сматрају да држава својим ангажманом одлучујуће обликује технолошки развој. Типови овог ангажмана могу да обухватају активности, пре свега законодавне, државе као регулатора технологије, затим њену улогу као потрошача, наручиоца и финансијера технологије и, коначно, делатност државе на плану праведне расподеле технолошких ризика, односно предупређивања и санирања непредвиђених последица технологије.

кључне речи:

Референце

  1. Дајмонд, Џаред: Микроби, пушке и челик, Досије, Београд, 2004
  2. Елил, Жак: Техника или улог века, А. Голијанин, Београд, 2010
  3. Мамфорд, Луис Град у историји, Book Marso, Београд, 2006
  4. Мамфорд, Луис: Техника и цивилизација, Медитеран, Нови Сад, 2009
  5. Маркс, Карл: Капитал, I том, Култура, Београд, 1947
  6. Понтиг, Клајв: Еколошка историја света, Одисеја, Београд, 2009
  7. Abbate, Janet: „Cold war and white heat: the origins and meanings of packet switching“, у зборнику The Social Shaping of Technology (edited by Donald MacKenzie and Judy Wajcman), Open University Press/McGraw-Hill, Mai­denhead, 1999
  8. Abrams, Herbert: „A Short History of Occupational Health“, Journal of Public Health Policy 22, No. 1, (2001)
  9. Galbraith, John Kenneth: Nova industrijska država, Stvarnost, Zagreb, 1970
  10. Geisler, Eliezer: The Metrics of Science and Technology, Quorum Books, West­port, 2000
  11. Healy, Tim: The Unanticipated Consequences of Technology, http://www.scu.edu/ethics/publications/submitted/healy/consequences.html (приступљено 9.2011)
  12. Hughes, Thomas: „The Evolution of large Techological Systems“, у зборнику, The Social Construction of Technological Systems (edited by W. Bijker, T. Hughes and T. Pinch), MIT Press, Cambridge, 1987
  13. Humphrey, John W.: Ancient technology, Greenwood Press, Westport, 2006
  14. Kaldor, Mary: „The weapons succession process“, у зборнику The Social Shaping of Technology (edited by Donald MacKenzie and Judy Wajcman), Open Uni­versity Press/McGraw-Hill, Maidenhead, 1999
  15. Mesthene, Emmanuel: „How Technology Will Shape the Future“, Science, New Series, Vol. 161, No. 3837 (Jul. 12, 1968)
  16. Mumford, Lewis: Mit o mašini 1 (Tehnika i razvoj čovjeka), Grafički zavod Hr­vatske, 1986
  17. Mumford, Lewis: Mit o mašini 2 (Pentagon moći), Grafički zavod Hrvatske, Za­greb, 1986
  18. Plater, Zygmunt B.: „From the Beginning, a Fundamental Shift of Paradigms: A Theory and Short History of Environmental Law“, (1994). Boston College Law School Faculty Papers. Paper 175, http://lawdigitalcommons.bc.edu/lsfp/175 (приступљено 14.6.2010)
  19. Rockman, Howard: Intellectual Property Law for Engineers and Scientists, Hobo­ken, John Wiley & Sons, 2003
  20. Schwartz Cowan, Ruth: „The industrial revolution in the home“, у зборнику The Social Shaping of Technology (edited by Donald MacKenzie and Judy Wajcman), Open University Press/McGraw-Hill, Maidenhead, 1999
  21. Street, John: Politics&Technology, The Guilford Press, New York, 1992
  22. Tarlock, Dan: „Ethics or Science?“, Duke environmental law and policy forum, 7, (Fall 1996)
  23. Tarlock, Dan: History of Environmental Law, http://www.eolss.net/Sample-Chapters/C04/E4-21-01.pdf (приступљено 6.2010)
  24. Tenner, Edward: Why Things Bite Back: Technology and Revenge of Unintended Consequences, Knopf, New York, 1996
  25. U.S. Constitution, http://www.usconstitution.net/const.html (приступљено 5.7.2011)
  26. Vig, Norman: „Technology, Philosophy, and The State: an Overview“, у зборнику, Technology and Politics (edited by Michael E. Kraft, and Norman J. Vig), Du­ke University Press, Durham, 1988
  27. Winner, Langdon: Autonomous Technology, MIT Press, Cambridge/London, 1977
периодика Српска политичка мисао 3/2013 УДК 321.01:330.341.1 113-128
ç