Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДРУШТВЕНЕ ОКОЛНОСТИ НАСИЉА – МОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ КОНЦЕПТА ,,ПОМИРЉИВЕ КРИМИНОЛОГИЈЕ“

Сажетак

С обзиром на специфичности у којима грађани Србије живе последњих деценија, истраживање и разумевање социо-економског положаја појединаца и узрочно-последичне везе са испољавањем насиља и криминогеног понашања, а у циљу унапређења свеукупног нивоа сигурности и безбедности, адекватно се може се начинити и из перспективе такозване peacemaking криминологије. Задатак анализе званичних докумената Републике Србије из области безбедности, као и две групе статистичких података и показатеља, о стопи криминала и макроекономском стању земље, имају за циљ да укажу на евентуалну потребу ревизије стратешких докумената и системског уређења политике, послова и субјеката безбедности. Поштујући препоруке помириљиве криминологије, у овом раду су изнете препоруке за ојачавање државних система и побољшања мера заштите појединаца и група, а у циљу подизања нивоа личне сигурности грађана и њихове перцепције о могућностима побољшања квалитета живота, као предуслова за стварање безбедног друштва.

кључне речи:

Референце

  1. Ђорђевић Ивица, Безбедноста архитектура у условима глобализације, Факултет безбедности и Службени гласник, Београд, 2007.
  2. Zaman Shahaduz, „Poverty and violence, frustration and inventiveness: hospital ward life in Bangladesh”, Social Science & Medicine 59, 2004.
  3. Југовић А., Бркић М., Симеуновић-Патић Б., „Социјалне неједнакости и сиромаштво као друштвени контекст криминала’’, у зборнику: Годишњак 2008, (Факултет политичких наука, 2008.)
  4. Kozol Ј., Savage inequalities: Children in America’s schools, New York: Crown, 1991.
  5. Национална стратегија безбедности, „Службени гласник РС’’ 88/2009
  6. O’Donnell Ian, „Violence and social change in the Republic of Ireland’’, Interna­tional Journal of the Sociology of Law 33, 2005.
  7. Seccombe Karen, „Families in Poverty in the 1990s: Trends, Causes, Consequen­ces, and Lessons Learned’’, Journal of Marriage and Family, Vol. 62, No. 4, 2000.
  8. Fuller R., Criminal justice: A peacemaking perspective, Boston, MA: Allyn and Bacon, 1998.
  9. Hagan E., Introduction to criminology: Theories, methods, and criminal behavi­or, (5th ed.), Belmont, CA: Wadsworth Thomson, 2002.
  10. Hojman David E., „Explaining Crime in Buenos Aires: The Roles of Inequality, Unemployment, and Structural Chanre”, Bulletin of Latin American Research, Vol. 21, No. 1, 2002.
  11. Quinney R., „The theory and practice of peacemaking in the development of radi­cal criminology”, The Critical Criminologist 5, 1989.
  12. Wozniak John F., „Poverty and Peacemaking Criminology: Beyond Mainstream Criminology”, The Critical Criminologist 16, 2008.

   

периодика Српска политичка мисао 2/2013 УДК 316.624:343.9 119-133
ç