Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДРУШТВЕНА ИСКЉУЧЕНОСТ (ЕКСКЛУЗИЈА) И СОЦИЈАЛНА КОХЕЗИЈА

Сажетак

У раду се разматра концепт друштвене искључености као једног од главних показатеља одсуства социјалне кохезије. Проблематика коју аутор ставља у први план кључна је за анализу и разумевање сложених, вишеслојних и вишедимензионалних савремених феномена какави су социјална кохезија и друштвена изопштеност. Аутор настоји да укаже на значај и добробити концепта социјална кохезија, као и на негативне ефекте раширене друштвене изопштености. Циљ рада је да укаже на директан утицај стопе друштвене искључености на стопу социјалне кохезије у једном друштву. Уколико у друштву имамо израженију стопу друштвене изопштености и неједнакости, утолико је у њему нижи степен социјалне кохезије. Такође, аутор настоји да укаже на пресудан утицај државе, њених институција и социјалне политике у борби против друштвене изопштености и изградњи социјалне кохезије.

кључне речи:

Референце

  • Галтунг Јохан, Мирним средствима до мира, Службени гласник, Београд, 2009.
  • Гиденс Ентони, Социологија, Економски факултет, Београд, 2006.
  • Грк Снежана,,Друштвени ефекти изопачености модерне економије, Српска политичка мисао, Институт за политичке  студије, Београд, 2/2012.
  • Лакићевић Мира, Социјални профил Европске Уније, ФПН Годишњак, Београд, 2010.
  • Мацура Рајко, Ђокић Александар, Туцовић Милош, Мркаљ Ружица, Социјална искљученост – појам и приступи, Социјална мисао, Београд, 2011.
  • Сокић Слободан, Социјална држава и стратегија редуковања сиромаштва и остварења социјалне кохезије (Србија 2000-2013), Факултет политичких наука, Београд, 2016.
  • Хараламбос М., Холборн М., Социологија, Голден маркетинг, Загреб, 2001.
  • Шундерић Жарко, Улога институција у стварању социјалне кохезије, ФЕФА, Београд, 2015.
  • Шућур Зоран, Социјална искљученост: појам, проступи и операционализација, Правни факултет, Загреб, 2004. стр 2.
  • ,,Изазови нове социјалне политике-социјална укљученост у Србији“,приредила Марија Бабовић, SeConS-група за развојну иницијативу, Београд, 2010.
  • ,,Праћење социјалне укључености у Србији“, Влада Републике Србије, Београд, 2010.
  • ,,The multi-dimensional analysis of social exclusion“, Ruth Levitas and alt, University of Bristol, 2007.
  • ,,Праћење друштвене укључености у Србији“, Тим за имплементацију ССС, Влада Републике Србије, 2009.
  • ,,Студија о животном стандарду: Србија 2002.,2007., 2008.“, Републички завод за статистику и Светска банка, Београд, 2008.
периодика Администрација и јавне политике 2/2018 2/2018 УДК 316.47:304 63-87
ç