Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДОПРИНОС ТУРИЗМА РАЗВОЈУ РЕГИОНА ЗЛАТИБОР

Сажетак

Због недовољне искориштености изузетних природних, културних и привредних потенцијала Златибора, и у сврху подстицања његовог одрживог развоја, једна од смерница овог текста је и да се укаже могућа паралела између регионалног развоја Златибора и неких других региона у Европи са сличним геоклиматским карактеристикама и потенцијалима за одрживи културни и економски развој, и да се пронађу одговарајуће смернице и предлози за имплементацију могућих предуслова за стабилан и одрживи развој региона Златибор у будућности. Аутор је у првом делу текста кроз историјски пресек успешних примера развоја планинског туризма понудио конкретне смернице на који начин су кроз историју спроведени оптимални развојни модел у области туристичке понуде планинског одмора, спорта и рекреације. У другом делу текста аутор је анализирао еколошке, политичке и економске сегменте на данашњем тржишту туристичке индустрије и у области услужних делатности, и понудио конкретне правне, организационе и институционалне смернице за развој туризма, поготово здравственог туризма, на Златибору и суседном Златару, а тиме и за развој целокупне привреде у овом подручју.

кључне речи:

Референце

  1. Економски институт, Анализа социо-економског развоја општине Чајетина, Београд, 2007
  2. Hildegard Binder Johnson, “Geography in German Literature”, The Ger­man Quarterly, Vol. 24, No. 4 (Nov., 1951), ATTG, U.S.A, 1951
  3. Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Одрживи развој планинских подручја Србије, Београд, 2003
  4. Ковачевић Душан и др., “Управљање природним ресурсима и производња здравствено-безбедне хране у брдско-планинским регионима Србије“, Трактори и погонске машине 2005, Vol. 10, бр. 2, Нови Сад, 2005
  5. http://www.powdertravel.com/ski_courchevel.htm
  6. Les Houches-Servoz, Site Officiel des Offices de Tourisme, The village resort in the Chamonix valley (LESHOUCHES), http://www.leshouches. com/uk/leshouches.htm
  7. http://www.hzinternational.com/Ski_resorts/Chamonix_Mont-Blanc/chamonix_mont-blanc.html
  8. Министарство трговине и туризма, Стратегија развоја туризма Србије, Београд, 2006
  9. Саобраћајни ЦИП, Програм за израду просторног плана општине Чајетине, Београд, 2006
  10. Second Biennal Conference: Changing Patterns and Use of Leisure Time, St Gallen (Institute for Public Services and Tourism), Insbruck (Center for Tourism and Service Economics), Bolzano/Bozen (EURAC Euro­pean Academy), Recovery and Health / The Largest Market in 21st cen­tury, http://homes.tiscover.com/project/leisure_futures/papers.pdf
  11. Снежана Џенић, Златибор – културна и историјска баштина од праисторије до данас, Чајетина, Библиотека „Љубиша Р. Џенић“, 2009
  12. Travel Daily News, “What trends will emerge over the next 30 years of travel?”, Friday, November 06, 2009, www.traveldailynews.com/
  13. Универзитет Сингидунум, Факултет за туристички и хотелијерски менаџмент, Пословни (master) план туристичке дестинације Злати­бор Златар, Београд, 2007, www.fthm.singidunum.ac.rs
  14. Urs Wiesmann, Mountains of the World: Tourism and Sustainable Mo­untain Development Part I, http://www.mtnforum.org/resources/library/magen99a.htm
  15. Blic
  16. Политика
  17. Вечерње новости
периодика Политичка ревија 1/2010 УДК: 338.48:338(497.11 Zlatibor) 249-272
ç