Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДОГМАТСКА ОДГОВОРНОСТ: ОБРАЧУН СА ХРВАТСКИМ „МАСПОКОМ” И ПОНИШТЕЊЕ СРПСКЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИЈЕ

Сажетак

У овом раду се анализира појава и ток масовног националистичког покрета Хрвата и поништење српске либерализације крајем 60-их и почетком 70-их година 20. века у бившој Југославији, као израз догматске одговорности нивелације хрватско-српских односа за опстанак заједничке државе. Симетрија обрачуна са хрватским национализмом и српским либерализмом, ради „успостављања реда” у Југославији, касније ће послужити као крунски ар­гумент за нове нереде.

кључне речи:

Референце

  1. Бакарић, В., Актуелни проблеми садашње етапе револуције, Школска књига, Загреб, 1967.
  2. Бакарић, В., Друштвене класе, нација и социјализам, Школска књига, Загреб, 1976.
  3. Девети конгрес СКЈ, Комунист, Београд, 1969.
  4. Ђукић, С., Слом српских либерала, Филип Вишњић, Београд, 1990.
  5. Ђукић, С., Политичко гробље, Службени гласник, Београд, 2009.
  6. Худелист, Д., „Како је госпа срушила СФРЈ“, НИН, 25.09.2008.
  7. Мамула, Б., Случај Југославија, ЦИД, Подгорица, 2000.
  8. Мишовић, М., Тамна страна брионске истине, Службени лист СРЈ, Београд, 1998.
  9. Морача, П., Биланџић, Д., Стојановић, С., Историја Савеза комуниста Југославије, Рад, Београд, 1977.
  10. Перовић, Л., Људи, догађаји и књиге, Хелсиншки одбор за људска права у Србији, Београд, 2000.
  11. Перовић, Л., „Темперамент прејак за политику” (приредио Д. Мојовић), НИН, 13.08.2009.
  12. Плетерски, Ј. и др., Историја Савеза комуниста Југославије, Комунист, На­родна књига, Рад, Београд, 1985.
  13. Schophlin, G., „Creation Nationalism”, Survey, XIX, 1973, 1.
  14. Смит, Д. А., Национални идентитет, Библиотека XX век, Београд, 1998.
  15. Шутовић, М., „Српски либерали и национализам”, Одзиви (Бијело Поље). Год. XXXIII, 2005, 127, стр. 134-151.
  16. Тито, Ј. Б., Југословенска револуција и социјализам, Други свезак, Глобус, За­греб, 1982.
  17. Томпсон, М., Производња рата: медији у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини, Free B92, Београд, 2000.
  18. Тошић, Д., Стварност против заблуда, Нова 122, Београд, 1997.
  19. Трипало, М., Хрватско прољеће, Глобус, Загреб, 1990.
  20. Жилијар, Ж., Фашизам који надире, Радио Б92, Београд, 1999.
периодика Српска политичка мисао 3/2010 УДК: 323(497.1)“1967/1972“ 333-352
ç