Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДИСКУРСНЕ СТРАТЕГИЈЕ ИЗВЕШТАВАЊА О ИЗБОРУ ЧЛАНОВА ЗА НАЦИОНАЛНЕ САВЕТЕ МАЊИНА У СРБИЈИ: ИЗБОРНИ ЦИКЛУСИ 2014. И 2018.

Сажетак

Предмет овог истраживања је квалитет извештавања о изборима за националне савете националних мањина, како у медијима на мањинским језицима, тако и у медијима на српском језику. Новосадска новинарска школа је у оквиру опсежних мониторинга пратила медијско извештавање о овој теми у претходна два изборна циклуса (2014. и 2018), што отвара простор да се на једном месту сагледају и деконструишу уочени трендови, приступи и дискурсне стратегије. Истраживање је спроведено на основу критичке анализе текстова и прилога објављених уочи избора 2014. и 2018. године, као и на основу дубинских интервјуа са шесторо медијских професионалаца из мањинских заједница. Резултати истраживања показују да се извештавање о изборима за националне савете одликује пасивношћу, неинформативношћу, бирократизацијом и поједностављивањем, а како би се предуслови за извештавање о овој теми побољшали до наредних избора, 2022. године, потребно је подићи ниво проактивности, едуковати новинаре и обезбедити механизме којима би били спречени политички утицаји и утицаји националних савета на извештавање медија о предизборној кампањи.

кључне речи:

Референце

  • Валић Недељковић Дубравка, Јањатовић Милица, Медијска слика осетљивих група, Новосадска новинарска школа, Нови Сад, 2018.
  • Гашпар Мирослав, „Извештавање недељника „Хлас људу” током предизборне кампање за изборе за националне савете националних мањина 2018. године”, у зборнику: Кога су медији на језицима мањина изабрали (приредила: Дубравка Валић Недељковић), Новосадска новинарска школа, Нови Сад, 2018, стр. 35‒52.
  • Група аутора, Радна верзија Стратегије развоја система јавног информисања у Републици Србији, Internet, https://www.srbija.gov.rs/specijal/362240, 18/02/2019.
  • Жолт Лазар, Ристић Душан, „Значај националних савета и активизам припадника националних мањина у Аутономној Покрајини Војводини”, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, Београд, 2010, vol. 44, бр. 4, стр. 567‒593.
  • Закон о националним саветима националних мањина, Службени гласник РС, бр. 72/2009, 55/2014 и 47/2018.
  • Заштитник грађана, Посебан извештај о информисању на језицима мањина након приватизације медија, Заштитник грађана, Београд, 2016.
  • Јањатовић Јовановић Милица, Николић Милован, „Извештавање медија на српском језику о изборима за националне савете националних мањина”, у зборнику: Кога су медији на језицима мањина изабрали (приредила: Дубравка Валић Недељковић), Новосадска новинарска школа, Нови Сад, 2018, стр. 111‒122.
  • Јањић Стефан, „Анализа дискурса о изборима за савете националних мањина у медијима на српском језику”, у зборнику: Избори за националне савете националних мањина 2014 – Кога су медији на језицима мањина изабрали? (приредила: Дубравка Валић Недељковић), Нови Сад, Новосадска новинарска школа, стр. 182‒194.
  • Кевежди Мирослав, „Резултати мониторинга русинског недељника Руске слово током предизборне кампање за изборе за национални савет русинске националне мањине 2018. године”, у зборнику: Кога су медији на језицима мањина изабрали (приредила: Дубравка Валић Недељковић), Новосадска новинарска школа, Нови Сад, 2018, стр. 67‒85.
  • Малешевић Кристина, „(Не)одговорност новинара у извештавању о осетљивим друштвеним групама у штампаним медијима”, CM – Часопис за комуникацију и медије, Факултет политичких наука, Београд, 2018, vol. 13, бр. 42, стр. 27‒56.
  • Радушки Нада, „Социодемографске и етнокултурне одлике националних мањина у Србији”, Социолошки преглед, Српско социолошко друштво, Београд, 2010, год. XLIV, бр. 2, стр. 247‒263.
  • Савић Свенка, Дискурс анализа, Филозофски факултет, Нови Сад, 1993.
  • Серенчеш Жужана, „Национални савети националних мањина и обавештавање”, у зборнику: Надлежности националних савета националних мањина, ОЕБС, Београд, 2011.
  • Сигети Валентина, „Извештавање „Хрватске ријечи” о изборима за Хрватско национално вијеће”, у зборнику: Кога су медији на језицима мањина изабрали (приредила: Дубравка Валић Недељковић), Новосадска новинарска школа, Нови Сад, 2018, стр. 21‒34.
  • Станко Емилиа, „Деконструкција уређивачке политике Мађарсоа у време предизборне кампање за изборе савета националних мањина 2018. године”, у зборнику: Кога су медији на језицима мањина изабрали (приредила: Дубравка Валић Недељковић), Новосадска новинарска школа, Нови Сад, 2018, стр. 7‒20.
  • Хоџић Един, Јусић Тарик, Мањине и медији у Југоисточној Европи: Међународни стандарди и локалне праксе, Mediacentar Sarajevo, Сарајево, 2010.
  • Alia Valerie, Bull Simone, Media and Ethnic Minorities, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2005.
  • Fowler Roger, Language in the news: Discourse and ideology in the press, Routledge, London, 1991.
  • Stjepić Darija, Informer ponovo čuje neizrečeno: slučaj Sulejman Ugljanin, Internet, http://fakenews.rs/2018/11/13/informer-ponovo-cuje-neizreceno-slucaj-sulejman-ugljanin/, 21/02/2019.
  • Van Dijk Teun, The interdisciplinary study of news as discourse, Routledge, London, 1994.
  • Van Dijk Teun, Discourse and power, Palgrave, Basingstoke, 2008.
  • Verschueren Jef, Ideology in Language Use, Cambridge University Press, Cambridge, 2013.
периодика Српска политичка мисао 2/2019 2/2019 УДК 324(497.11)“2014+2018“:316.774 227-247
ç