Изабери језик:
Тема броја

САДРЖАЈ

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ: СЛУЧАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ НА УНИВЕРЗИТЕТИМА У ТИРАНИ И БЕОГРАДУ

Сажетак

Синергија технологије и пандемије вируса COVID-19 несумњиво је променила образовне системе, убрзавајући дискусију о усвајању дигиталне технологије у високом образовању. Албанија и Србија су међу државама које су препознале значај дигитализације у високом образовању и које настоје да путем одређених стратегија унапреде њену интеграцију на универзитетима. Поред примене стратегија, важно је истаћи да је развијање дигиталних вештина свих оних који су укључени у област високог образовања један од важних предуслова неопходних за њену успешну имплементацију. То даље значи да су студенти, али и професори, примарни корисници дигиталних технологија у учењу. Имајући то у виду, спроведено је истраживање међу студентима пет државних факултета Универзитета у Тирани и Београду са циљем да се испита перцепција студената о дигитализацији и тренутно стање дигитализације у одабраним високошколским установама. Резултати истраживања су показали да више од половине студената има проблем са разумевањем дигитализације и истовремено сматра да њихови факултети треба да унапреде дигиталну инфраструктуру али и да је неопходно спровести обуке за унапређење дигиталних вештина како студената тако и свих укључених у област високог образовања.

кључне речи:

Референце

периодика Администрација и јавне политике 2/2022 2/2022 УДК 004.3:378(497.11) 004.3:378(496.5) 49-65
ç