Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДЕМОКРАТИЈА И РАЦИОНАЛНОСТ

Сажетак

У овом раду изложене су основне претпоставке и резултати теорије рационалног избора на индивидуалном и колективном нивоу, као и инхерентни проблеми са којима се ова теорија суочава. Уколико демократију схватимо као процедуру (односно метод агрегације датих преференција појединаца), која треба да задовољи одређене услове рационалности и етичности, показује се да не можемо да формулишемо такав метод групног избора. Полазећи од оваквог агрегативног концепта демократије, Кенет Ероу (Kenneth Arrow) изводи дедуктивни доказ о немогућности демократског друштвеног избора. Затим се указује на одређене тешкоће са којима се суочава овакав концепт демократије, као и могући начи­ни да се оне превазиђу. Последњи део рада посвећен је концепту делиберативне демократије, који се јавља као одговор на проблеме агрегативног концепта.

кључне речи:

Референце

  1. Готје, Дејвид, ,,Конституисање демократије”, Трећи програм, стр. 119-139, Београд, 2008.
  2. Дал, Роберт, Демократија и њени критичари, ЦИД, Подгорица, 1999.
  3. Дал, Роберт, Полиархија, Филип Вишњић, Београд, 1997.
  4. Estlund, David, ,,Beyond fairness and deliberation: The epistemic dimension of democratic authority”, Deliberative democracy: Essays on reason and politics, 173-205, Edited by James Bohman and William Rehg, London, 1997.
  5. Матић, Милан, Либерализам, популизам и демократија, Институт за политичке студије, Београд, 2005.
  6. Новаковић, Александар, „Либерализам и демократија или о једном недавном покушају помирења непомирљивог”, Српска политичка мисао, Ин­ститут за политичке студије, Београд, бр. 4/2009, стр. 117-135.
  7. Павличић, Дубравка, Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд, 2004.
  8. Ресник, Мајкл, ,,Друштвени избори”, Трећи програм, стр. 29-44, Београд, 2008.
  9. Ролс, Џон, Право народа, Alexandria Press, Београд, 2003.
  10. Ролс, Џон, Политички либерализам, Филип Вишњић, Београд, 1998.
  11. Станчић, Вишња, ,,Либерална демократија као остварење слободе”, Српска политичка мисао, Институт за политичке студије, Београд, бр. 4/2010, стр. 153-172.
  12. Стојадиновић, Миша, „Демократија у XXI веку”, Политичка ревија, Инсти­тут за политичке студије, Београд, бр. 1/2010, стр. 147-163.
  13. Ступар, Милорад, „Рационалност и демократија”, Трећи програм, стр. 9-28, Београд, 2008.
  14. Хардин, Расел, „Јавни избор демократија”, Трећи програм, стр. 83-99, Београд, 2008.
  15. Хардин, Расел, „Теорија рационалног избора”, Трећи програм, стр. 45-65, Београд, 2008.
периодика Српска политичка мисао 1/2013 УДК 321.7:321.01 267-277
ç