Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКА УНИЈА: ПИТАЊЕ НАЦИОНАЛНОГ ИНТЕРЕСА, МУЛТИЛАТЕРАЛИЗМА И ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ

ДЕЛОТВОРНИ МУЛТИЛАТЕРАЛИЗАМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ: РАЗЛОЗИ УСПОСТАВЉАЊА И (НЕ)УСПЕХА У ПРИМЕНИ КОНЦЕПТА

Сажетак

Време глобалне међузависности и међуповезаности поставило је пред државе, али и друге актере глобалне политике, изазов промена и прилагођавања дотадашњих стратегија деловања. Такви захтеви нису мимоишли ни Европску унију чији је сложени апарат одлучивања често показивао тромост у времену када су биле потребне хитре одлуке. Европска унија је, препознавши промене у глобалном систему, настојала да кроз концепт „делотворног мултилатерализма“ одговори на постојеће изазове, али и да реши деценијске проблеме некохерентности у сопственом спољнополитичком деловању. Наше истраживање има за циљ да пронађе разлоге одабира делотворног мултилатерализма за поуздану „стратегију“ Европске уније у односима са светом, као и да путем емпиријске анализе истражи да ли је концепт произвео жељене резултате. Испитивање примене делотворног мултилатерализма у пракси биће вршеo кроз анализу деловања Уније у „Мадридском квартету“, приликом реформе Уједињених нација и током кризе у Либији.

кључне речи:

Референце

  1. „Communication from the Commission to the Council and the European Parliament“, The European Union and the United Nations: the choice of multilateralism, COM(2003) 526 final, 10 September 2003.
  2. „Consolidated Version of the Treaty on the Functioning of the European Union (Article), Official Journal of the European Union, vol. 53, Brussels, 30. March 2010.
  3. „European Security Strategy: A Secure Europe in a Better World“, European Council, Brussels, 2003.
  4. „Report on the Implementation of the European Security Strategy: Providing Security in a Changing World”, European Council, Brussels, 11. December 2008.
  5. Annan, Kofi A., „What Is the International Community? Problems Without Passports“, Foreign Policy, vol. 132, no. 5, 2002, pp. 30-32.
  6. Barroso, José Manuel, The European Union and the Emerging World Order – Perceptions and Strategies, Speech delivered at the 7th ECSA World Conference, November 30, 2004.
  7. Biscop, Sven, „Effective Multilateralism: Bringing the European Way into Practice“, in: Sven Biscop (ed.), Audit of European Strategy, Royal Institute for International Relations, Brussels, 2004.
  8. Calleo, David P., „The Broken West“, Survival, vol. 46, no. 3, 2004, pp. 29-38.
  9. De Vasconcelos, Álvaro, „Preface“, in: Juka Hohela (ed.), The G20: a Pathway to Effective Multilateralism?, Chaillot Papers, April 2011.
  10. Ferrero-Waldner, Benita, Effective multilateralism: Building for a better tomorrow, Speech at the High Level Meeting on European Union and United Nations: Towards effective multilateralism, Barcelona, April 14, 2009.
  11. Gordon, Philip, „Europe’s uncommon foreign policy“, International Security, vol. 22, no. 3, 1997, pp. 74-100.
  12. Graham, Kennedy and Tânia Felício, „Regional Organizations and Collective Security: the Role of the European Union“, in: Daniel Ortega (ed.), Towards Effective Multilateralism: The EU and the UN: Partners in Crisis Management, EPC Working Paper No. 13, 2004.
  13. Gratius, Sussane, Can EU Strategic Partnerships deepen multilateralism?, FRIDE – A European Think-Tank for Global Action, Working Paper No. 109, September 2011.
  14. Gstöhl, Sieglinde, „EU Diplomacy After Lisbon: More Effective Mulilateralism?“, Brown Journal of World Affairs, vol. 17, no. 2, 2011, pp. 181-191.
  15. Hill, Christopher and Karen Smith (eds.), European Foreign Policy: Key Documents, Routledge, London, 2000.
  16. Hill, Christopher and William Wallace, „Introduction: actions and actors“, in: Christopher Hill (ed.), The Actors in Europe’s Foreign Policy, Routledge, London, 1996, pp. 1-18.
  17. Janković, Pavle (ur.), Evropska strategija bezbednosti: Bezbedna Evropa u boljem svetu, ISAC Fond, Beograd, 2006.
  18. Kahler, Miles, „Multilateralism with Small and Large Numbers”, International Organization, vol. 46, no. 3, 1992, 681-708.
  19. Keohane, Robert O. and Joseph S. Nye Jr, „The club model of multilateral cooperation and problems of democratic legitimacy“, in: Robert Keohane (e), Power and Governance in Partially Globalized World, Routledge, London, 2002, 219-244.
  20. Keohane, Robert O., „Multilateralism: An Agenda for Research”, International Journal, vol. 45, no. 4, 1990, pp. 731-764.
  21. Keukeleire, Stephan and Jennifer MacNaughtan, The Foreign Policy of the European Union, Palgrave Macmillan, New York, 2008.
  22. Kissack, Robert, Pursuing Effective Multilateralism: The European Union, International Organizations and the Politics of Decision Making, Palgrave Macmillan, New York, 2010.
  23. Knudsen, Morten, The EU, the UN and Effective Multilateralism: The Case of UN Reform, (Dostupno na URL: http://www.ies.be/files/repo/conference2008/EUinIA_II_1_Knudsen-revised.pdf, pristupljeno: 20.05.2015.)
  24. Koops, Joachim Alexander, The European Union as an Integrative Power? Assessing the EU’s ‘Effective Multilateralism’ Towards NATO and the United Nations, Brussels University Press, Brussels, 2011.
  25. Laatikainen, Katie Verlin and Karen E. Smith, The European Union at the United Nations: Intersecting multilateralism, Palgrave Macmillan, New York, 2006.
  26. Lewis, Jeffrey, “EU Policy on the Iraq War and its Aftermath: The Breakdown and Revival of Consensus-based Decision-making“, in: Daniel C. Thomas (ed.), Making EU Foreign Policy: National Preferences, European Norms and Common Policies, Palgrave Macmillan, New York, 2011, pp. 70-91.
  27. Manners, Ian and Richard Whitman, „The ‘difference engine’; constructing and representing the international identity of the European Union”, Journal of European Public Policy, vol. 10, no. 3, 2003, pp. 380-404.
  28. Kagan, Robert, „Coalitions of the Unwilling“, The Washington Post,10.2001.
  29. Ruggie, John Gerard, „Multilateralism: Anatomy of an Institution”, International Organization, vol. 45, no. 3, 1992, pp. 561-598.
  30. Smith, Karen E., Europe Union Foreign Policy in a Changing World, Polity Press, Cambridge, 2003.
  31. Smith, Michael E., „Institutionalization, Policy Adaptation and European Foreign Policy Cooperation”, European Journal of International Relations, 10, no. 1, 2004, pp. 95-136.
  32. Thomas, Daniel C., „The Challenge for EU Foreign Policy“, in: Daniel C. Thomas (ed.), Making EU Foreign Policy: National Preferences, European Norms and Common Policies, Palgrave Macmillan, New York, 2011, pp. 3-9.
  33. Tocci, Nathalie, „The EU, the Middle East Quartet and (In)effective Multilateralism“, Mercury, E-Paper No. 9, 2011.
  34. Van Oudenaren, John, „What is Multilateral?”, Policy Review, No. 117, 2003, pp. 33-47.
  35. Vennesson, Pascal, „Europe’s Grand Strategy: The Search for a Postmodern Realism“, in: Nicola Casarini and Constanza Musu (eds.), European Foreign Policy in an Evolving International System: The Road Towards Convergence, Palgrave Macmillan, New York, 2007, pp. 12-26.
  36. Wallace, William, „European Foreign Policy: A Realistic Aspiration, or an Unattainable Goal?“, in: Nicola Casarini and Costanza Musu (eds.), European Foreign Policy in an Evolving International System, Palgrave Macmillan, New York, 2007, pp. 3-11.
  37. Wouters, Jan, Sijbren de Jong and Philip De Man, The EU’s Commitment to Effective multilateralism in the Field of Security: Theory and Practice, Leuven Centre for Global Governance Studies, Working Paper No. 45, 2010.
  38. Zakarija, Farid, Post-američki svet, Smederevo, Heliks, 2009.
периодика Политичка ревија 2/2015 УДК 327(4-672 EU) 19-40
ç