Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДЕКОНСТРУКЦИЈА МИТОВА ЛИБЕРАЛИЗМА – ПРИМЕР МИТА О ХРИСТУ ПОКРЕТАЧУ НАПРЕДНЕ ЕКОНОМИЈЕ

Сажетак

У првом делу рада аутор ће настојати да дефинише политички митови либерализма као и економског либерализма. Други део бити ће посвећен деконструкцији поменутих митова као и намери да се деконструкција поткрепи конкретним примерима. Кроз читав рад, а посебно у последњем поглављу, аутор ће показати да митови либерализма су били снажно везани за хришћанско учење и то не у намери да подржавају хришћанство као религију већ у намери да његову матрицу искористе у сопствене политичке сврхе.

кључне речи:

Референце

  1. Ashley, W.B, Church Advertising: Its Why and How, Ј.B. Lippincott, Philadelphia, 1917.
  2. Blease, W L, A Short History of English Liberalism, Emest Benn, London, 1913. Cheyney, E P, Readings in English History, Ginn & Co., Boston, 1922.
  3. Friedman, M, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1963.
  4. Friedman, M and R, Free to Choose, Penguin Books, London, 1979.
  5. Хејвуд, Е, Политика, Клио, Београд, 2004.
  6. Hobhouse, L T, Liberalism, Williams and Norgate, London, 1911.
  7. Huxley, A, Brave New World, Chatto and Windus, London, 1932.
  8. Гавриловић, Д, Удари судбине, Стилос, Нови Сад, 2006.
  9. Гавриловић, Д, Исусов лик у историји културе, Стилос, Нови Сад, 2009.
  10. Гавриловић, Д, Шљукић, С, Деспотовић, Љ, Кирн, Г, Митови либерализма, Центар за историју, демократију и помирење Графомаркетинг, Нови Сад, 2010.
  11. Мекман, Д, Историја среће, Геопетика, Београд, 2007.
  12. Polanyi, K, The Great Transformation, Beacon Press, Boston, 1957.
  13. Ribuffo, L P, „Jesus Christ as Business Statesman: Bruce Barton and the Selling of Corporate Capitalism“, American Quarterly, 33, No. 2., Summer 1981.
  14. Стојановић, Ђ. „Однос етике и политике: од реалисичког ка пост-структуралистичком приступу проблему“, Српска политичка мисао, 30, 4/2010, стр. 11-28.
  15. Witte, B C, Frolich J, Život i djelo Friedricha Naumanna 1860.-1919, Friedrich Naumann Stiftung, Zagreb, (s.a.)
периодика Српска политичка мисао 2/2011 УДК: 329.12+330.342.172]:27-31 191-208
ç