Изабери језик:
Тема броја

ПОГЛЕД СА ЛЕВИЦЕ – ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ: ИСТОРИЈСКЕ ПЕРСПЕКТИВЕ И ХОРИЗОНТ САГЛЕДАВАЊА САВРЕМЕНЕ ЛЕВИЦЕ

ДЕЦЕНТРИРАЊЕ СХВАТАЊА ЛЕВИЦЕ И ПОГЛЕД НА ЛЕВИЦУ У СРБИЈИ KРОЗ ЛАТИНОАМЕРИЧKУ ПРИЗМУ

Сажетак

Аутор је пажњу усмерио на специфичне аспекте неочекивано великог успеха левичарских политичких снага у Латинској Америци на крају 20. и током прве две деценије 21. века, као и на оригиналне увиде две ангажоване научне критике фокусиране на промишљање стања Латинске Америке и њеног места у глобализованом свету, који би могли да буду искоришћени у склопу преко потребног одговора на дубоку и дуготрајну кризу левице у Србији. Латиноамеричка искуства, као и начини како су промишљана, посебно су значајна за земље Балкана, који је лиминални простор и у физичком смислу. У том конетскту, дат је преглед релевантних полазишта и приступа политичкој борби лидера и покрета парадигматичних за успех „ружичасте плиме“, која је левицу довела на власт у 14 латиноамеричких држава, укључујући највеће и економски најснажније земље региона. У раду су истакнути изабрани инструктивни резултати деколонијалне и субалтернистичке критике, којима до сада није поклањана значајнија пажња у Србији и другим земљама региона преокупираног „европеизацијом“ и чланством у Европској унији, као очекиваној панацеи за бројне развојне и друштвене проблеме. Наведени су неки од разлога зашто су латиноамеричке лекције корисне за левицу у Србији, али и зашто данас није реално очекивати да би оне овде могли да буду уважене. Аутор закључује да латиноамеричка искуства и критички увиди субалтернистичке и деколонијалне школе мишљења указују да би левица у Србији требала да се ослободи робовања како елитистичком, ненародном саморазумевању тако и заподноцентричним, само привидно универзалним схватањима и прескрипцијама. То укључује и потребу да, уважавајући успешне ибероамеричке методе политичке борбе, доследно и без комплекса инкорпорира различите, партикуларне и истински инклузивне стратегије ослоњене на народ и субалтерне слојеве, као и контекстуално освешћене модалитете деловања, развијене на основу локалних искустава и специфичног места сваке нације-дражaве у савременим, све софистициранијим и нетранспарентнијим, глобалним механизмима неоколонијалног потчињавања и десубјективизације.

кључне речи:

Референце

  • Ћирјаковић Зоран, „Примена модела димензија националних култура Херта Хофштедеа у истраживањуполитичког обрасца у Србији: постоји ли софтвер српског политичког ума?“, Национални интерес, Институт за политичке студије, Београд, 3/2013, стр. 219-245.
  • Гужвица Стефан, Тежина лажи Б. Малагурског, Интернет, https://www.noviplamen.net/glavna/tezina-lazi-b-malagurskog-iv-deo-kosovo/, 12/10/2018.
  • Јовановић Андреа, Алергија на народ, Интернет, http://www.politika.rs/sr/clanak/331350/, 01/09/2015.
  • Лукић Биљана, Kао одговор на протесте, Интернет, https://twitter.com/BiljanaLuki/status/1093119720398704640, 12/02/2019.
  • Нетковић Јована, Шта данас значи исцртавање кукастог крста у Србији, Интернет,  https://www.vice.com/rs/article/mg9jzn/sta-danas-znaci-iscrtavanje-kukastog-krsta-u-srbiji, 16/10/2018.
  • Almond Ian, The New Orientalists: Postmodern Representations of Islam from Foucault to Baudrillard, I.B. Tauris, London, 2007.
  • Asher Kiran, „Latin American Decolonial Thought, or Making the Subaltern Speak“, Geography Compass, John Wiley & Sons, Vol. 7, Issue 12, 2013, pp. 832-842.
  • Ballestrin Luciana, „Coloniality and Democracy“, Revista Estudos Políticos, Universidade Federal Fluminense, Vol. 5, Issue 1, 2015, pp. 210-228.
  • Beverley John, Subalternity and Representation: Arguments in Cultural Theory, Duke University Press, Durham, 1999.
  • Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, New York, 1990.
  • Castro Fidel, „History Will Absolve Me“, in: World History, Volume II: Since 1500 (William Duiker, Jackson Spielvogel), Wadsworth, Boston, p. 796.
  • Castro-Gomez Santiago, „(Post)Coloniality for Dummies: Latin American Perspectives on Modernity, Coloniality, and the Geopolitics of Knowledge“, in: Coloniality at Large: Latin America and the Postcolonial Debate (editors: Mabel Morana, Enrique Dussel, Carlos Jauregui), Duke University Press, Durham, 2008, pp. 259-285.
  • Castro-Gomez Santiago, „The Missing Chapter in Empire“, Cultural Studies, Routledge, London, Vol. 21, Issue 2-3, 2007, pp. 428-448.
  • Chakrabarty Dipesh, Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference, Princeton University Press, Princeton.
  • Chibber Vivek, Postcolonial Theory and the Specter of Capital, Verso, London, 2013.
  • Collini Stefan, Blahspeak, Internet, https://www.lrb.co.uk/v32/n07/stefan-collini/blahspeak, 01/10/2018.
  • Coronil Fernando, „Latin American Postcolonial Studies and Global Decolonization”, in: The Cambridge Companion to Postcolonial Literary Studies (editor: Neil Lazarus), Cambridge University Press, Cambridge, 2004, pp. 221-240.
  • Dawisha Karen, „Imperialism, Dependence, and Interdependence in the Eurasian Space“, in:  Statecraft and Security: The Cold War and Beyond (editor: Ken Booth), Cambridge University Press, Cambridge, 1998, pp. 164-178.
  • Dussel Enrique, Twenty theses on politics, Duke University Press, Durham, 2008.
  • Encarnacion Omar, The Rise and Fall of the Latin American Left, Internet, https://www.thenation.com/article/the-ebb-and-flow-of-latin-americas-pink-tide/, 15/10/2018.
  • Escobar Arturo, „Culture sits in places: reflections on globalism and subaltern strategies of localization“, Political Geography, Elsevier, Vol. 20, Issue 2, 2001, pp. 139-174.
  • Ferguson James, The Anti-Politics Machine: ‘Development’, Depoliticization and Bureaucratic Power in Lesotho, Cambridge University Press, Cambridge, 1990.
  • Finkelstein Norman, The Holocaust Industry, Verso, London, 2000.
  • Forca Ksenija, Puača Majda, „Nacionalizam podrazumeva diskriminaciju“, u: 20 poticaja za buđenje i promenu: O izgradnji mira na prostoru bivše Jugoslavije (uredile: Helena Rill, Tamara Šmidling, Ana Bitoljanu), CNA, Beograd, 2007, str. 50-58.
  • Fukuyama Francis , The End of History and the Last Man, Free Press, New York, 1992.
  • Gaonkar Dilip Parameshwar, „On Alternative Modernities“, Public Culture, Duke University Press, Durham, Vol. 11, Issue 1, 1999, pp. 1-18.
  • Giddens Anthony, The Third Way: The Renewal of Social Democracy, Polity Press, Cambridge, 1998.
  • Gomez Fernando, Beverley John, „About the Subaltern and Other Things. A Conversation with John Beverley“, Dispositio, University of Michigan, Ann Arbor, Vol. 25, Issue 52, 2005, pp. 343-372.
  • Goonatilake Susantha, Recolonisation: Foreign Funded NGOs in Sri Lanka, SAGE Publications, New Delhi, 2006.
  • Green Marcus, „Gramsci Cannot Speak: Presentations and Interpretations of Gramsci’s Concept of the Subaltern“, Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society, Taylor & Francis, Vol. 14, Issue 3, 2002, pp. 1-24.
  • Guehenno Jean-Marie, The End of the Nation-State, University of Minnesota Press, Minneapolis, 2000.
  • Iber Patrick, The Two Lefts of Jorge Castaneda, internet https://www.dissentmagazine.org/article/the-two-lefts-of-jorge-castaneda, 15/10/2018.
  • Jansen Stef, Antinacionalizam: Etnografija otpora u Beogradu i Zagrebu, Biblioteka XX vek, Beograd, 2005.
  • Jones Anny Brooksbank, „Cultural Politics in Latin American Frame“, in: Cultural Politics in Latin America (editors: Anny Brooksbank Jones, Ronaldo Munck), St. Martin’s Press, New York, 2000, pp. 1-25.
  • Juris Jeffrey, Khasnabish Alex, „Ethnography and Activism within Networked Speces of Transnational Encounter“, in: Insurgent Encounters: Transnational Activism, Ethnography and the Political (editors: Jeffrey Juris, Alex Khasnabish), Duke University Press, Durham, 2013, pp. 1-36.
  • Levander Caroline, „’Bad Neighbor/Good Neighbor’: Across the Disciplines toward Hemispheric Studies“, in: Teaching and studying the Americas: cultural influences from colonialism to the present (editors: Anthony Pinn, Caroline Levander, Michael Emerson), Palgrave Macmillan, New York, 2010,  pp. 27-47.
  • Levitsky Steven, Roberts Kenneth, „Introduction: Latin America’s ’Left Turn’: A Framework for Analysis“, in: The Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011, pp. 1-28.
  • Linker Damon, The revenge of the deplorables, Internet, https://theweek.com/articles/804382/revenge-deplorables, 05/12/2018.
  • Lopez Maya Margarita, „Venezuela: Hugo Chavez and the Populist Left“, in: The Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011, pp. 213-238.
  • Kaufman Robert, „The Political left, the Export Boom and the Populist Temptation“, in: The Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011, p. 93-116.
  • Madrid Raul, „Bolivia: Origins and Politics of Movimiento al Socialismo“, in: The Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011, p. 239-259.
  • Madrid Raul, The rise of ethnic politics in Latin America, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
  • Maggio J, „‘Can the Subaltern Be Heard?’: Political Theory, Translation, Representation, and Gayatri Chakravorty Spivak“, Alternatives, SAGE, Vol. 32,  Issue 4, 2007, pp. 419-43.
  • Mamdani Mahmood, Good Muslim, Bad Muslim: America, the Cold War, and the Roots of Terror, Fountain Publishers, Kampala, 2004.
  • Mendieta Eduardo, „Introduction“, in: Enrique Dussel, Beyond philosophy: ethics, history, Marxism, and liberation theology (editor: Eduardo Mendieta), Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, 2003, pp. 1-18.
  • Mignolo Walter, „Coloniality at Large: The Western Hemisphere and the Colonial Horizon of Modernity“, in: Teaching and studying the Americas: cultural influences from colonialism to the present (editors: Anthony Pinn, Caroline Levander,  Michael Emerson), Palgrave Macmillan, New York, 2010, pp. 49-74.
  • Mignolo Walter, Delinking, Decoloniality & Dewesternization: Interview with Walter Mignolo (Part II), Internet, http://criticallegalthinking.com/2012/05/02/delinking-decoloniality-dewesternization-interview-with-walter-mignolo-part-ii/, 1/10/2019.
  • Mignolo Walter, „Delinking: The rhetoric of modernity, the logic of coloniality and the grammar of de-coloniality“, Cultural Studies, Routledge, Vol. 21, Issue 2-3, 2007, pp. 449-514.
  • Mignolo Walter, „Epistemic Disobedience, Independent Thought and De-Colonial Freedom“, Theory, Culture & Society, SAGE, Los Angeles, Vol. 26. Issue 7-8, 2009, pp. 1-23.
  • Mignolo Walter, „The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference“, South Atlantic Quarterly, Duke University Press, Durham, Vol. 101, Issue 1,  2002, pp. 57-96.
  • Mounk Yascha, Kyle Jordan, What Populists Do to Democracies, Internet, https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2018/12/hard-data-populism-bolsonaro-trump/578878/, 15/01/2019.
  • Nandy Ashis, The Intimate Enemy: Loss and Recovery of Self Under Colonialism, Oxford University Press, Oxford, 1989.
  • Quijano Anibal, „Coloniality of Power, Eurocentrism, and Latin America“, Nepantla: Views from South, Duke University Press, Durham, Vol.1, Issue 3, 2000, pp. 533-580.
  • Sankey Kyla, What Happened to the Pink Tide?, Internet, https://www.jacobinmag.com/2016/07/pink-tide-latin-america-chavez-morales-capitalism-socialism/, 15/10/2018.
  • Spivak Gayatri Chakravorty, „Can the Subaltern Speak? Speculations on Widow Sacrifice“, in: Marxism and the Interpretation of Culture (editors: Cary Nelson, Lawrense Grossberg), Macmillan, London, 1988, p. 271-313.
  • Spivak Gayatri Chakravorty, „Scattered speculations on the subaltern and the popular“, Postcolonial Studies, Taylor & Francis, Vol. 8, Issue 4, 2005, pp. 475-486.
  • Thiong’o Ngugi Wa, Decolonising the Mind: The Politics of Language in African Literature, James Currey, London, 1986.
  • Weyland Kurt, „The Left: Destroyer or Savior of the Market Model“, in: The Resurgence of the Latin American Left (editors: Steven Levitsky, Kenneth Roberts), Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2011, p. 71-92.
  • Wiarda Howard, MacLeish Mott Margaret, „Preface“, in: Politics and Social Change in Latin America; Fourth Edition, Revised and Updated (editors: Howard Wiarda, Margaret MacLeish Mott), Praeger, London, 2003, pp. ix-xiv.
периодика Национални интерес 2/2019 2/2019 УДК 329.14(497.11:8) 213-260
ç