Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ ЈЕ ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА ЗАИСТА ПОБЕДИО У ПРВОМ КРУГУ ГЛАСАЊА НА ИЗБОРИМА 2000. ГОДИНЕ?

Сажетак

У раду се на основу анализе и упоређивања јавно доступних података покушава дати одговор на питање да ли је председнички кандидат Демократске опозиције Србије Војислав Коштуница заиста остварио изборну победу у првом кругу гласања на изборима за председника Савезне Републике Југославије 2000. године. Најпре је дато поређење званичних изборних резултата са изборним резултатима које су објављивали страначки штабови и дошло се до закључка да се они међусобно не слажу само код збирног броја гласова за председничке кандидате, док су готово потпуно истоветни када се ради о резултатима који су објављивани за нивое општина и градова. У другом делу текста наведене су и анализиране евидентне неправилности и недостаци званично објављених резултата и то оне правне природе (код утврђивања резултата гласања нису узети у обзир гласови са територије АП Косово и Метохија, јер су резултати са бирачких места поништени, а поновљени избори нису били спроведени, иако је то била законска обавеза) и материјално-логичке природе (очигледна прекрајања резултата гласања војника на одслужењу војног рока и дела албанског бирачког тела у општинама Прешево и Бујановац у корист председничког кандидата Слободана Милошевића и замена гласова између председничких кандидата на појединим бирачким местима). У завршном делу текста, анализиран је укупни обим и ефекат описаних неправилности на изборни резултат и дошло се до закључка да су званични изборни резултати највећим својим делом реални и тачни, те да се њихов исход, избор Војислава Коштунице за председника СРЈ у првом изборном кругу, може сматрати и легалним са правног аспекта и легитимним изразом воље бирачког тела.

кључне речи:

Референце

  • Апостоловски, А, Новаковић, Г, „Води председник Милошевић, левици већина у Већу грађана и Већу република Савезне скупштине“, Политика, 26.09.2000.
  • (без аутора) „Велики одзив грађана на демократским изборима“, Политика, 25.09.2000.
  • (без аутора) „Коштуница-51,34%“, Глас јавности, 29.09.2000.
  • Вучковић, Ана, Гојгић Љубица, „Изађи и гласај“, НИН, бр. 2570, 30.03.2000.
  • Закон о избору и престанку мандата председника републике, Службени лист СРЈ бр. 32/2000
  • Закон о избору савезних посланика у Веће грађана савезне скупштине, Службени лист СРЈ бр. 57/1993 и 32/2000.
  • Избори 2000 – за одборнике скупштина општина и градова, скупштину града Београда и скупштину града Ниша, Републички завод за статистику, Београд 2000.
  • Избори 2000 – Председник СРЈ, Савезни завод за статистику, Београд, 2000.
  • Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије 1997 – коначни резултати, Републички завод за статистику, Београд 1997.
  • Избори за народне посланике Народне скупштине Републике Србије одржани 23.12.2000. и 10.01.2001, Републички завод за статистику, Београд 2001.
  • Јововић, С, „Тишина у СИК-у“, Глас јавности, 26.09.2000.
  • Коначни укупни резултати избора за председника републике у 2000. години, Службени лист СРЈ, бр. 55/2000
  • Лакетић, М, „Убедљива победа Слободана Милошевића на Космету“, Политика, 25.09.2000.
  • Одлука о утврђивању резултата гласања за избор председника републике у 2000. години, Службени лист СРЈ, бр. 50/2000
  • Пашић, П, Булајић, Ж, „У Врању украдено 62 хиљаде гласова“, Глас јавности, 04.10.2000.
  • (Tанјуг), „Највише гласова за СНП и Милошевића“, Политика, 27.09.2000.
  • Уставна жалба СРС Савезном уставном суду, Српска слободарска мисао, бр. 7 (јануар-фебруар 2001), стр. 224-243.
  • Arežina, Milena, Noć prevare, dan izdaje, Ауторско издање, Београд, 2005.
  • Bakarec, Nebojša, „Mnoga biračka mesta nisu otvorena“ (Prigovor DOS Saveznoj izbornoj komisiji), Danas, 03.10.2000.
  • (Beta), „Sprečena manipulacija albanskim glasovima“, Danas, 26.09.2000.
  • Milošević, Milan, „Ko bira, narod ili Mira?“, Vreme, бр. 505, 09.09.2000.
  •  (oglas) „Морал једне власти“, Danas, 03.10.2000.
  • Pregled i analiza izbornih rezultata u Srbiji decembar 1990 – decembar 2002, електронска база података на CD, Центар за слободне изборе и демократију, Београд, 2003.
  • Spasić, Ј, „DOS: POBEDA!“, Danas, 25.09.2000.
периодика Политичка ревија 2/2020 2/2020 УДК 324:342.511(497.11)“2000“ 113-130
ç