Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

ДА ЛИ БИРАЧИ ЕКОНОМСКИ ГЛАСАЈУ – СРБИЈА, ХРВАТСКА, ЦРНА ГОРА?

Сажетак

Рад представља наставак претходног истраживања на тему економског гласања у Србији. У раду испитујемо мотиве изборне одлуке бирача када гласају на изборима. Односно, питамо се да ли бирачи у Србији, Хрватској и Црној Гори економски гласају? Економско гласање претпоставља да бирачи доносе одлуке на основу резултата економских политика. У раду користимо пет показатеља на основу којих меримо резултате економских политика. У Хрватској и Црној Гори истражујемо претходна три изборна циклуса, док у Србији истражујемо последњи изборни циклус што представља наставак претходног истраживања. Након анализе економских показатеља и резултата избора долазимо до закључка да бирачи у Хрватској и Црној Гори гласају економски, за разлику од бирача у Србији.

кључне речи:

Референце

  1. Barreiro, Belen, „Explaining the Electoral Performance of Incumbents in Democracies“, in: Controlling Governments: Voters, Institutions, and Accountability (Eds. Jose Maravall, Ignacio Sanchez-Cuenca), Cambridge University Press, Cambridge, 2008.
  2. Dorussen, Han; Palmer, Harvey D., “The Context od Economic Voting: An Introduction”, in: Economic Voting, (Eds. Han Dorussen, Michaell Taylor), Routledge, New York and London, 2002.
  3. Goati, Vladimir, Izbori u Srbiji i Crnoj Gori od 1990. do 2013. i u SRJ od 1992. do 2003., Centar za slobodne izbore i demokratiju i Nacionalni demokratski institut za međunarodne odnose, Beograd, 2013.
  4. Klingemann, Hans-Dieter et al, Mapping Policy Preferences II Estimates for Parties, Electors, and Governments in Eastern Europe, European Union, and OECD 1990–2003, Oxford University Press, Oxford, 2006.
  5. Palmer, Harvey D.; Whitten, Guy D., „Economics, Politics, and the Cost of Ruling in Advanced Industrial Democracies: How Much Does Context Matter?“ in: Economic Voting, (Eds. Han Dorussen, Michaell Taylor), Routledge, New York and London, 2002.
  6. Павловић, Душан; Станојевић, Иван, “Понуда економских политика у изборној кампањи 2014. године”, у: Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада (Ур. Милан Јовановић; Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  7. Spasojević, Dušan, “Socio-ekonomske teme u izbornoj kampanji 2012.”, u: Javne politike u izbornoj ponudi: Izbori i formiranje vlasti u Srbiji 2012. godine (Ur. Zoran Stojiljković; Gordana Pilipović), Konrad Adenauer fondacija, Beograd, 2012.
  8. Spasojević, Dušan; Stojanović, Boban, “Ekonomske i socijalne politike u izbornoj kampanji 2014.”, u: Izborne ponude i rezultati – evropski izbori i izbori u Srbiji 2014. godine, (Ur. Zoran Stojiljković, Gordana Pilipović, Dušan Spasojević), Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka i Konrad Adenauer fondacija, Beograd, 2014.
  9. Stojanović, Boban, „Da li birači u Srbiji „ekonomski“ glasaju?, Politički život, b 11, Centar za demokratiju Fakulteta političkih nauka, Beograd, 2014.
  10. Стојановић, Бобан, „Партијски предлози јавних политика на изборима 2014. године“, у: Избори у Србији 2014. године: Политичка рокада (Ур. Милан Јовановић; Душан Вучићевић), Институт за политичке студије, Београд, 2014.
  11. Stojanović, Boban, „Socioekonomske teme u kampanji 2016. godine“, u: Stranke i javne politike: izbori u Srbiji 2016. godine (Ur. Zoran Stojiljković, Gordana Pilipović), Konrad Adenauer fondacija, Beograd, 2017.
  12. Stojiljković, Zoran, “Izborna odluka”, u: Zašto glasam, kako glasam, ako uopšte glasam (Ur. Zoran Stojiljković), Fondacija Friedrich Ebert, Beograd, 2012.
  13. Tucker, Joshua A., Regional Economic Voting: Russia, Poland, Hungary, Slovakia, and The Czech Republic, 1990 – 1999., Cambridge Univerity Press, Cambridge, 2006.

  Интернет извори

  1. Hrvatska narodna banka, http://www.hnb.hr
  2. Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske, http://www.izbori.hr/ws/index.html
  3. Centralna banka Crne Gore, http://www.cb-cg.org/index.php?mn1=statistika&mn2=realni_sektor
  4. Ministarstvo finansija Crne Gore, http://www.mf.gov.me/rubrike/drzavni-dug/130711/Analiza-odrzivosti-javnog-duga.html
  5. Републичка изборна комисија Републике Србије, http://www.rik.parlament.gov.rs
  6. Trading Economics, http://www.tradingeconomics.com
  7. Републички завод за статистику Републике Србије, http://www.stat.gov.rs/WebSite/Default.aspx
  8. Народна банка Србије, http://www.nbs.rs/internet/latinica/90/ioi.html

   

периодика Администрација и јавне политике 1/2017 УДК 324:338.2(497.11)(497.5(497.16) 27-48
ç