Изабери језик:
Тема броја

КОСОВО И МЕТОХИЈА - ИСТОРИЈА, ТРАДИЦИЈА И ОБИЧАЈИ

ЦРКВА И СРПСКА ДРУШТВЕНА ЗАЈЕДНИЦА

Сажетак

Друштвено заједништво није за нас обично питање, већ питање од пресудног значаја за читаву будућност. Без конституисања стабилног заједништва нема ни ефикасног унутарњег обједињавања наше друштвене заједнице, па онда ни њеног укључивања у ширу јединствену европску заједницу. Проблем који се разматра у овом раду операционализује се питањем: На који се начин може остварити преко потребан консензус око стварања, развоја и опстанка срп ске друштвене заједнице? Полазећи од става да друштвена заједница подразумева социјалну формацију у којој су јединке повезане у јединство разумевањем, поверењем, заједничким осећањима према истим вредностима, аутор у тексту поставља следећа питања: Шта је прихватљиво, данас, за изнутра разједињену и конфликтну српску јавност? Може ли шта да покрене апатичног и усамљеног појединца и да га интегрише у друштвену заједницу? Које се вредности мо­гу „наметнути“ већини становништва снагом своје изворне моралности, а не присилом неког спољашњег ауторитета? Констатујући постојање алармантног и већ „хроничног“ дефицита насушно потребних и општеприхваћених вредно­сти и оријентира, те одсуство социјалне солидарности и заједништва, аутор у тексту на више упоредних нивоа анали­зе искушава могућности православља и Српске православне цркве у овом домену. Указујући да је ова црква кроз читаву историју словила за „чувара друштвеног морала“ и „промотера“ универзалних друштвених вредности које чине темељ западноевропске цивилизације, аутор закључује да она и данас може под одређеним условима да надомести истрошене резерве друштвеног заједништва и обнови нарушени српски национални и друштвени идентитет.

кључне речи:

Референце

  1. Лакићевић Драган, „Правне и економске претпоставке реконструкције грађанског друштва“, зборник Транзиција – деценију после: поуке и перспективе, Институт за европске студије, Београд, 2004.
  2. Подунавац Милан, „Право и држава у правној и политичкој филозофији Ђорђа Тасића“, зборник Људска права, уредник Мирослав Прокопијевић, Институт за европске студијије, Београд, 1997.
  3. Глушчевић Зоран, „Православље и српска традиционална култура“, зборник Човек и Црква у вртлогу кризе: шта нам нуди православље данас?, приредила Гордана Живковић „Градина“, Ниш, 1993.
  4. Врачар, Стеван: „Универзалност принципа правде“, зборник О правди и правичности, приредио Милош Кнежевић, Дом културе „Студентски град“, 1995.
  5. Васовић, Мирјана, „Вредносне претпоставке демократске трансформације“, зборник Лавиринти кризе, Ин­ститут за европске студије, Београд, 1998.
  6. Леман, Карл кардинал, „Хришћански корени европског друштва“, у зборнику Хришћанство и европске интеграције, Хришћански културни центар, Фондација Конрад Аденауер, Београд, 2003.
  7. Живковић, Гордана, Срби и православље, Европско слово, Београд, 1998.
  8. Живковић, Гордана, Црква и криза политичке заједнице, Центар за хришћанске студије, Београд, 2006.
периодика Национални интерес 3/2009 УДК: 323.1(=163.41):271.2 11-127
ç