Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

БУЛИНГ КАО ВРСТА СОЦИЈАЛНОГ НАСИЉА

Сажетак

У раду се анализира појам булинга, који одређујемо као врсту силеџијства претежно међу децом у основним и тинејџерима у средњим школама. Насиље није нова појава међу ученицима, али оно што посебно забрињава јесте његова ескалација последњих година, па самим тим поприма озбиљне размере и прети да постане устаљен начин комуникације. Овакви девијантни облици понашања доживљавају експанзију широм света па тако не заобилазе ни Србију у којој се насиље као начин комуницирања између ученика (као и на релацији наставник-ученик) све више интензивира. Једна од најновијих форми међувршњачког насиља која кореспондира са коришћењем модерних средстава комуникације попут интернета и мобилних теле­фона је сајбер булинг. Циљ булинга је дискредитовање и социјално уништење објекта насиља, а у екстремним ситуацијама може проузроковати и самоубиство жртве булинга. Рад открива узроке насилног понашања међу децом и младима, анализира фундаменталне карактеристике булинга као социјалног феномена и покушава да пронађе адекватне механизме за превенцију насиља у школама.

кључне речи:

Референце

  1. Адлер, Алфред, О нервозном карактеру, Матица српска, Нови Сад, 1989.
  2. Адлер, Алфред, Познавање човека, Матица српска, Нови Сад, 1996.
  3. Арент, Хана, О насиљу, Александрија прес, Београд, 2002.
  4. Франкл, Виктор, Нечујан вапај за смислом, Напријед, Загреб, 1981.
  5. Joanne Scaglione and Arrica Rose Scaglione, Bully-proofing children: a practical, hands-on guide to stop bullying, Rowman and Littlefield Edu­cation, Lanham, 2006.
  6. José Bolton, Stan Graeve, No room for bullies: from the classroom to cyberspace, Boys Town, Neb.: Boys Town Press, 2005.
  7. House of Commons, Education and Skills Comittee, Bullying, The Statio­nery Office, London, 2007.
  8. Јунг, Карл Густав, Психолошки типови, Дерета, Београд, 2003.
  9. Lines, Dennis, The bullies: understanding bullies and bullying, Philadel­phia: Jessica Kingsley Publishers, London, 2008.
  10. Лоренц, Конрад, О агресивности, Вук Караџић, Београд, 1970.
  11. Милосављевић, Милосав, Девијације и друштво, Издавачка кућа Драганић, Београд, 2003.
  12. National Professional Resources, The ABC’s of bullying Prevention, Port Chester, New York, 2005.
  13. Olweus, Dan, Bullying: what we know and what we can do, Blackwell, Oxford, 1993.
  14. Симеуновић, Драган, Политичко насиље, Радничка штампа, Београд, 1989.
  15. Симеуновић, Драган, Теорија политике, Наука и друштво, Београд, 2002.
  16. Симеуновић, Драган, „The violence as social pathology of yоung people in the Balkans”, зборник Стање криминалитета у Србији и правна средства реаговања II део, Правни факултет, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 316.624 145-164
ç