Изабери језик:
Тема броја

АКТУЕЛНОСТИ

БРИСЕЛСКИ СПОРАЗУМ ИЗ 2013. И БЕЧКА КОНВЕНЦИЈА О МЕЂУНАРОДНОМ УГОВОРНОМ ПРАВУ

Сажетак

Бриселски споразум потписан 2013. je међународни уго­вор који су закључили субјекти међународног јавног права, држава Република Србија и међународна организација ЕУ. Трећа страна, такозвано Косово није субјект међународног права јер није чланица УН. Зато се Бриселски споразум може тумачити у складу са Бечком конвенцијом о међународном уговорном праву из 1969. године. Бриселски уговор се може поништити у контексту међународног права само ако се Република Србија позове на члан 52. Бечке конвенције који забрањује принуду и претње приликом закључивања међународних уговора. Несумњива противуставност Бриселског споразума je релевантна само са аспекта унутрашњег пра­ва.

кључне речи:

Референце

периодика Национални интерес 3/2013 УДК 341.24(497.11:4-672EU)“2013“ 135-154
ç