Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БЕЗБЕДНОСТ БАЛКАНА И РУСИЈА

Сажетак

Предмет анализе овог рада јесте сагледавање битних чинилаца безбедности Балкана и деловања Руске Федерације (у даљем тексту: Русија) у том контексту, са посебним освртом на позицију Републике Србије. У току израде овог текста примењиване су стандардне методе, као што су анализа, синтеза, историјски метод, метода анализе садржаја, а у одређеном смислу и моделовање, односно, трагање за начином да се избегну проблеми са којима се Балкан суочавао током протеклих деценија. Истраживање је показало да је ова тема неопходна барем из три разлога. Прво, на Балкану се повећава број ванрегионалних фактора који имају утицај на многе процесе, па и на безбедност. Друго, безбедност Балкана и даље је нестабилна и готово ни један проблем због којих су избијали оружани сукоби 1990-тих година, није до краја разрешен. Треће, не престају да се испољавају различити облици изазова, ризика и претњи по одбрану и безбедност Републике Србије. Из наведених разлога сасвим је оправдано да предмет истраживања буде и тема: „Безбедност Балкана и Русија“, са посебним освртом на положај и безбедност Републике Србије. У оквиру ове теме разматраће се следеће целине: (1) Балкан: „буре барута“ или зона мира; (2) Утицај ванрегионалних фактора на безбедност Балкана и позиција Републике Србије; (3) Безбедност Балкана и Русија.

кључне речи:

Референце

  • Гаћиновић Радослав, Отимање Косова и Метохије, НИЦ „Војска“, Београд, 2004.
  • Гаћиновић Радослав (ур.), зборник Отимање Косова и Метохије, ИПС, Београд, 2012.
  • Дугин Александар, Основи геополитике 1, Екопрес, Зрењанин, 2004.
  • Јовановић Живадин, 1244 кључ мира у Европи, Београдски форум за свет равноправних, Српска књижевна задруга, Београд, 2018.
  • Килибарда Зоран, Основи геополитике, ФБ, Београд, 2008.
  • Крга Бранко, „Српско – руски односи: кризне 90-те године 20. века“, Национални интерес, 1-2/2009, ИПС, Београд, 2009.
  • Крга Бранко, Стратегија националне безбедности у теорији и пракси, МЦ „Одбрана“, Београд, 2017.
  • Степић Миломир, Геополитика неоевроазијства, Институт за политичке науке, Београд, 2013.
  • Степић Миломир: Косово и Метохија – постмодерни геополитички експеримент, ИПС, Београд, 2012.
  • Степић Миломир: У вртлогу балканизације, СЛ СРЈ, Београд, 2001.
  • Толваишис Леонас, „Последице НАТО напада на СРЈ за спољну политику Руске Федерације“, Зборник радова 1/2019, ФДБ, Београд, 2019.
  • Трифковић Срђа, „Руска стратешка доктрина за 21. век, Русија и Балкан у савременом свету, Удружење „Српско-руски мост“ , Бања Лука, 2012.
  • Цвијић Јован. Балканско полуострво и јужнословенске земље, Београд, 1966.
  • Шушић Славољуб, Геополитички кошмар Балкана, ВИЗ, Београд, 2004.
периодика Политика националне безбедности 2/2019 2/2019 УДК: 355.02(497)(470+571) 155-171
ç