Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БЕЗБЕДНОСНИ АСПЕКТИ ИНИЦИЈАТИВЕ ПОЈАС И ПУТ

Сажетак

Циљ овог рада је представљање кинеске иницијативе Појас и пут из угла теорије о геоекономији која претпоставља да силе у успону користе првенствено економске инструменте за заштиту националних интереса и постизање геополитичких циљева. У раду је описан начин на који Народна Република Кина употребљава иницијативу Појас и пут да би увећала своју економску моћ и безбедност кроз трговинску, инвестициону, финансијску, монетарну и енергетску политику. Такође, наведени су главни узроци због којих је Појас и пут покренут, као и могући проблеми који прате имплементацију овог пројекта

кључне речи:

Референце

  • “Belt and Road” incorporated into CPC Constitution, Xinhua, 2017, Internet, http://www.xinhuanet.com/english/2017-10/24/c_136702025.htm, 15/08/2018.
  • Belt and Road Initiative, The World Bank, Internet, https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative,  14/08/2018.
  • Blackwill Robert D., Harris Jennifer M., War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts London, England, 2016.
  • Cai Peter, Understanding China’s Belt and Road Initiative, Lowy Institute for International Politics, 2017.
  • Chi Lo, “China’s Silk Road Strategy”, International Economy, Fall 2015, стр. 54-71.
  • China surpassed the United States as the world’s largest crude oil importer in 2017, Energy Information Administration, 2017, Internet, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=34812  14/08/2018.
  • China’s Economic Outlook in Six Charts, International Monetary Fund, 2018, Internet,  https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/07/25/na072618-chinas-economic-outlook-in-six-charts, 28/08/2018.
  • China’s GDP per capita 19602018, Trading Economics, Internet, https://tradingeconomics.com/china/gdp-per-capita, 14/08/2018.
  • David Tweed, China’s New Silk Road, Bloomberg Quick Take, 2018, Internet, https://www.bloomberg.com/quicktake/china-s-silk-road, 01/09/2018.
  • GDP growth (annual %), The World Bank, 2018, Internet,  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CN, 18/08/2018.
  • Ghiasy Richard, Zhou Jiayi, The Silk Road Economic Belt: Considering security implications and EU-China cooperation prospects, Friedrich Ebert Stiftung, Stockholm International Peace Research Institute, 2017.
  • Gregori Pol, Stjuart Robert, Globalna ekonomija i njeni ekonomski sistemi, Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2015.
  • Hallgren Henrik, Ghiasy Richard, “Security and Economy on The Belt and Road: Three Country Case Study”, SIPRI Insights on Peace and Security, Stockholm International Peace Research Institute, No. 2017/4, December 2017, стр. 1-12.
  • Laskar Rezaul H., CPEC route through Kashmir could create tension with India: UN report, Hindustan Times, 2017, Internet, https://www.hindustantimes.com/world-news/cpec-route-through-kashmir-could-create-tension-with-india-un-report/story-05fDgjtdFmATT6K13ZJffN.html 19/08/2018.
  • Members and Prospective Members of the Bank, Asian Infrastructure Investment Bank, 2018, Internet, https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html, 23/08/2018.
  • Mitrovic, Dragana, “China’s Belt and Road Initiative: Connecting and Transforming Initiative”, у зборнику: The Belt and Road Initiative in the Global Arena: Chinese and European Perspectives (прир. Yu Cheng, Lilei Song, Lihe Huang), Palgrave Macmillan, UK, 2017, стр. 17-34.
  • New Asian Security Concept For New Progress in Security Cooperation, Remarks at the Fourth Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia by H.E. Xi Jinping, President of the People’s Republic of China, Shanghai Expo Center, 21 May 2014, Internet,  https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1159951.shtml, 17/08/2018.
  • Rolland Nadège, “China’s Belt and Road Initiative: Underwhelming or Game-Changer?”, The Washington Quarterly, Spring 2017, стр. 127-142.
  • Sárvári Balázs, Szeidovitz Anna, “Political Economics of the New Silk Road”, у зборнику: The Belt and Road Initiative in the Global Arena: Chinese and European Perspectives (прир. Yu Cheng, Lilei Song, Lihe Huang), Palgrave Macmillan, UK, 2017, стр. 117-140.
  • Statistical Review of the World Energy: China, British Petroleum, 2017, Internet, https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy-economics/statistical-review-2017/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-china-insights.pdf, 14/08/2018.
  • Stumbaum May-Britt U., Xuefeng Sun, “China”, у зборнику: The Handbook of Global Security Policy (прир. Mary Kaldor, Iavor Rangelov), Willey Blackwell, 2014, стр. 371-387.
  • The Belt and Road Initiative, Hong Kong Trade Development Commission, 2018, Internet, http://china-trade-research.hktdc.com/business-news/article/The-Belt-and-Road-Initiative/The-Belt-and-Road-Initiative/obor/en/1/1X000000/1X0A36B7.htm, 15/08/2018.
  • The World Factbook, Central Intelligence Agency, 2018, Internet, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_ch.html, 15/08/2018.
  • Tsui Sit, Wong Erebus, Kin Chi Lau, Tiejun Wen, “One Belt, One Road: China’s Strategy for a New Global Financial Order”, Monthly Review, vol. 68, Number 8, 2017, стр. 36-45.
  • Vision and Actions on Jointly Building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road, National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, and Ministry of Commerce of the People’s Republic of China, 2015, Internet, http://en.ndrc.gov.cn/newsrelease/201503/t20150330_669367.html, 17/08/2018.
  • Wang Yong, “Offensive for defensive: The Belt and Road Initiative and China’s new grand strategy”, The Pacific Review, Routledge, Taylor&Francis Group, Vol. 29, Number 3, 2016, стр. 455-463.
  • Zhang Fan, Yu Miaojie, Yu Jiantuo, Jin Yang, “The Effect of RMB Internationalization on Belt and Road Initiative: Evidence from Bilateral Swap Agreements”, Emerging Markets Finance & Trade, Routledge, Taylor & Francis Group, LLC, Vol. 53, 2017, стр. 2845-2857.
периодика Политика националне безбедности 2/2018 2/2018 УДК: 327(510:4):355.02 121-138
ç