Изабери језик:
Тема броја

ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ

БЕЗБЕДНОСНА ПОЛИТИКА И СТРАТЕШКА ЕВОЛУЦИЈА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

Сажетак

Еволуција улоге Европске уније у области безбедности и одбране, нарочито са развојем безбедносне и одбрамбене политике ЕУ и предузимањем цивилних и војних операција последњих година, указала је на нову амбицију држава чланица да «обликују» Унију тако да може да делује на међународна дешавања, да води проактивну политику као политичка и стратешка си­ла. Развој ове политике намеће многа питања: да ли је Унија на путу да постане војна сила и какав ће би­ти правац њеног развоја? Да ли присуствујемо рађању једне «Европе-силе» и да ли такав развој претпоставља нову равнотежу у евроатлантским односима? У овом чланку, настојаћемо да анализирамо покушаје ЕУ да развије оригинални стратешки концепт који ће дати rationae војним и цивилним операцијама које је ЕУ предузела у оквиру управљања кризама. Анализа ће бити усмерена на указивање стратешке хетерогености међу државама чланицама, које су ипак довеле до развоја безбедносне политике ЕУ (1), затим на разматрање Европске стратегије безбедности, као документа који је покушао да утврди стратешки правац развоја безбедносне политике ЕУ (2), као и на перспективе безбедносне политике ЕУ у одсуству јасних смерница стратешке еволуције ЕУ (3).

кључне речи:

Референце

  1. BAILES, Alyson, «The EU and a «better world»: what role for the Euro­pean Security and Defence Policy?», International Affairs, 84, n° 1, 2008.
  2. BAILES, Alyson, «The European Security Strategy: An Evolutionary History», SIPRI Policy Paper, n° 10, 2005.
  3. BETTS, Richard К., «Is Strategy an Illusion?», International Security, 25, n° 2, 2000.
  4. CHARILLON, Frédéric, «La difficile définition de l’identité européen­ne», in Alfred Grosser (dir.), Les pays de l’Union européenne, Les études de la Documentation française, Paris, 2003.
  5. COLSON, Bruno, Europe: repenser les alliances, Economica et Institut de Stratégie Comparée, Paris, 1995.
  6. DAVID, Dominique, «France/OTAN: la dernière marche», Politique étrangère, n° 2, 2008.
  7. DE LA SERRE, Françoise, WALLACE Helen, «Les relations franco-bri­tanniques dans l’Europe de l’après-guerre froide», Les Etudes du CERI, n° 1, 1996.
  8. DUKE, Simon, «The Future of EU-NATO Relations: a Case of Mutual Irrelevance Through Competition?», European Integration, 30, n° 2, 2008.
  9. DUMOULIN, André, «L’OTAN: fonctions et ambivalences», Arès, XIX, n° 48, 2002.
  10. DUMOULIN, André, «La sémantique de la «stratégie» européenne de sécurité», Annuaire français de relations internationales, 6, 2005.
  11. ELLNER, Andrea, «The European Security Strategy: Multilateral Secu­rity wiyh Teeth?», Defence & Security Analysis, 21, n° 3, 2005.
  12. FÖHRENBACH, Gerd, «Security Through Engagement: The Worldview Underlying ESDP», in Esther Brimmer (ed.), The EU’s Search for a Stra­tegic Role: ESDP and its Implications for Transatlantic Relations, Center for Transatlantic Relations, Washington, 2002.
  13. FRENCH, Julian Lindley, «In the shade of Lokarno? Why European de­fense is falling», International Affairs, 78, n° 4, 2002.
  14. GNESOTTO, Nicole, La puissance et l’Europe, Presses de sciences po­litiques, Paris, 1998.
  15. GOETSCHEL, Laurent, «Neutrality, a Really Dead Concept?», Coopera­tion and Conflict, 34, n° 2, 1999.
  16. HAINE, Jean-Yves, «The Union Inaugural Address», in PILEGAARD Jess (ed.), The Politics of European Security, Danish Institute for International Studies, Copenhague, 2004.
  17. HOWORTH, Jolyon, «The Case for an EU Grand Strategy», in Sven Bi­scop, Jolyon Howorth & Bastian Giegerich, Europe: A Time for Strategy, Egmont Paper, n° 27, 2009.
  18. HOWORTH, Jolyon, «Transatlantic Perspectives on European Security in the Coming Decade», Yale Journal of International Affairs, 1, n° 1, 2005.
  19. IRONDELLE, Bastien, «European Foreign Policy: the End of French Europe?», European Integraton, 30, n° 2, 2008.
  20. KISINDŽER, Henri, Diplomatija, Verzalpress, Beograd, 1999.
  21. KLINGEBIEL, Stephan, «Africa’s New Peace and Security Architecture. Converging the roles of external actors and African interests», African Security Review, 14, n° 2, 2005.
  22. LARRES, Klaus, «Mutual Incomprehension: U.S-German Value Gaps beyond Iraq», Washington Quarterly, 26, n° 2, 2003.
  23. MAULL, Hanns, «Germany and The Use of Force: Still a «Civilian Po­wer?», Suvival, 42, n° 2, 2000.
  24. MENON, Anand, «From crisis to catharsis: ESDP after Iraq», Internati­onal Affairs, 80, n° 4, 2004.
  25. MENON, Anand, «Empowering paradise? The ESDP at ten», Internatio­nal Affairs, vol. 85, n° 2, 2009.
  26. MISSIROLI, Antonio, «Central European Between EU and NATO», Sur­vival, 46, n° 4, 2004/05.
  27. NIVET, Bastien, «Le Royaume-Uni, la France et la PESD: entre co-le­adership volontariste et ambiguïté cordiale», in Frédéric Charillon (dir.), «Cent ans d’Entente cordiale: la défense au Royaume-Uni», Les Champs de Mars, n° 15, 2004.
  28. OJANEN, Hanna, «Participation and influence: Finland, Sweden and post-Amsterdam development of the CFSP», Occasional Paper, n° 11, 2000.
  29. QUILLE, Gerard, «The European Security Strategy: A Framework for EU Security Interests?», International Peacekeeping, 11, n° 3, 2004.
  30. RUMMEL, Reinhardt, «From Weakness to Power with ESDP?», Euro­pean Foreign Affairs Review, 7, n° 4, 2002.
  31. STAHL, Bernard, BOEKLE, Henning, NADOLL, Jörg, JOHANNESDOTTIR, Anna, «Understanding the Atlanticist-Europeanist Divide in the CFSP: Comparing Denmark, France, Germany and the Netherlands», European Foreign Affairs Review, 9, n° 3, 2004.
  32. SCHWEIGER, Christian, «British-German Relations in the European Union after the War on Iraq», German Politics, 13, n° 1, 2004.
  33. TOJE, Asle, «The 2003 European Union Security Strategy: A Critical Ap­praisal», European Foreign Affairs Review, 10, n° 1, 2005.
  34. TOJE, Asle, «The European Union as a Small Power, or Conceptualizing Europe’s Strategic Actorness», European Integration, 30, n° 2, 2008.
  35. WHITMAN, Richard, «Road Map for a Route March? (De-)civilianizing through the EU’s Security Strategy», European Foreign Affairs Review, vol. 11, n° 1, 2006.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 355.1(4-672EU:497) 167-190
ç