Изабери језик:
Тема броја

ЧЛАНЦИ И СТУДИЈЕ

БЕЗБЕДНОСНА И ОДБРАМБЕНА ПОЛИТИКА ЕУ: МЕЂУВЛАДИН СУПРАНАЦИОНАЛИЗАМ?

Сажетак

Аутор се у овом ради бави питањем природе безбедносне и одбрамбене политике ЕУ. У којој мери је данас ова политика одраз међувладине сарадње и националне суверености држава чланица? Да ли се ради о постепеном развоју елемената супранационалности у овој области? Другим речима, да ли можемо да говоримо о постојању тзв. међувладиног супранационализма? У циљу одговора на ово питање, рад ће бити подељен у два дела. У првом делу, аутор анализира институционалну структуру безбедносне и одбрамбене политике ЕУ. У другом делу рада, аутор уводи концепт тзв. “међувладиног супранационализма”, настојећи да покаже да безбедносна и одбрамбена политика ЕУ превазилази класични међувладин приступ, али притом не доводи до класичног супранационализма. Аутор закључује да, услед процеса социјализације, безбедносна и одбрамбена политика ЕУ трпи одређени степен европеизације, те да се одредбе о безбедносној и одбрамбеној политици ЕУ не могу посматрати као израз “најмањег заједничког имениоца”.

кључне речи:

Референце

  1. Born, Hans et al., Parliamentary Oversight of Civilian and Military ESDP Missions: The European and National Levels, European Parliament, Brussels, 2007.
  2. Bulmer, Simon J., Radaelli, Claudio, “The Europeanization of National Policy”, Queen’s Papers on Europeanisation, n° 1, 2004.
  3. Comelli, Michele, “The Democratic Accountability of the CSDP and the Role of the European Parliament”, in Ettore Greco, Nicoleta Pirozzi, Stefano Silvestri (eds.), EU Crisis Management: Institutions and Capabilities in the Making, Instituto Affari Internazionali, Rome, 2010.
  4. Dover, Robert, Europeanization of British Defence Policy, Ashgate, Aldershot, 2007.
  5. Fabian Breuer, “Between intergovernmentalism and socialization: the Brusselization of ESDP”, EUI Working Paper, 48/2010.
  6. Forsberg, Tuomas, “Explaining the Emergence of the ESDP: Setting the Research Agenda”, Paper Prepared for the European Consortium for Political Reasearch (ECPR), Standing Group for International Relations (SGIR) Conference, Turin, September 12-15, 2007.
  7. Howorth, Jolyon, “Decision-making in security and defence policy: Towards supra-national intergovernmentalism?” Cooperation and Conflict, vol. 47, n° 4, 2012.
  8. Krotz, Ulrich, Maher, Richard, “International Relations Theory and the Rise of European Foreign and Security Policy”, World Politics, vol. 63, n° 3, 2011.
  9. Ladrech, Robert, “Europeanization of Domestic Politics and Institutions: The Case of France”, Journal of Common Market Studies, vol. 32, n° 1, 1994.
  10. Meyer, Christophe, “Convergence Towards a European Strategic Culture? A Constructivist Framework for Explaining Changing Norms”, European Journal of International Relations, vol. 11, n° 4, 2005.
  11. Moravcsik, Andrew, “Negotiating the Single European Act: National Interests and Conventional Statecraft in the European Community”, International Organization, vol. 45, n° 1, 1991.
  12. Moravcsik, Andrew, “Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach”, Journal of Common Market Studies, vol. 31, n° 4, 1993.
  13. Moravcsik, Andrew, “Why the European Union Strengthens the State: Domestic Politics and International Cooperation”, Center for European Studies, Working Paper, n° 52, 1994.
  14. Müller-Brandeck-Bocquet, Gisela, “The New CFSP and ESDP Decision Making System of the European Union”, European Foreign Affairs Review, vol. 7, n° 3, 2002.
  15. Niemann, Arne, Explaining Decisions in the European Union, Cambridge University Press, Cambridge, 2006.
  16. Øhrgaard, Jacob, “International Relations or European Integration: is the CFSP sui generis?” In Tonra, B., Christiansen, T. (eds.) Rethinking European Union Foreign Policy, Manchester University Press, Manchester, 2004.
  17. Pollack, Mark, “International Relations Theory and European Integration”, Journal of Common Market Studies, vol. 39, n° 2, 2001.
  18. Radaelli, Claudio, ” Whither Europeanization ? Concept stretching and substantive change”, European Integration online Papers, vol. 4, n° 8, 2000, http://eiop.or.at/eiop/texte/2000-008a.htm.
  19. Smith, Michael, “Institutionalization, Policy Adaptation and European Foreign Policy Cooperation”, European Journal of International Relations, 10, n°1, 2004.
  20. Вукчевић, М. Дејана, “Дијалектичка равнотежа” институционалног система ЕУ у области спољног представљања- фикција или реалност?”, Српска политичка мисао, вол. 38, бр. 4, 2012.
  21. Вукчевић, М. Дејана, “Социјализација и европеизација у оквиру ЕУ: случај Политичко-безбедносног комитета и Војног комитета ЕУ”, Национални интерес, вол.21, бр. 3, 2014.
  22. Вукчевић, М. Дејана, Европска унија као стратешки актер. Теорија и пракса безбедносне и одбрамбене политике ЕУ, Институт за политичке студије, Београд, 2013.

   

периодика Администрација и јавне политике 1/2015 УДК 355.02(4-672EU) 103-120
ç