Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

АУТОНОМИЈА ВОЈВОДИНЕ – ИСТОРИЈСКИ И САВРЕМЕНИ КОНТЕКСТ – други део

Сажетак

У раду је изнет преглед свих најважнијих ставова и политичко-правних одлука и докумената о положају Војводине у првој и другој Југославији. Непорецивим историјским документима је доказано да је „питање Војводине“ подгревано и подстицано из Хрватске и да је то била перманентна хрватска политика на слабљењу утицаја Србије и њене доминације у обе југословенске државе. ХСС-овску Радићеву и Мачекову политику према Војводини наставиће Брозов комунистички режим у оквиру своје политичке концепције засноване на тези: “слаба Србија, јака Југославија“. То је нарочито дошло до изражаја у Уставу 1974, када је Војводина постала „конститутивни елемент Федерације“. „Војвођанери“, за почетак, заговарају статус Војводине из 1974. године. Они су углавном српског порекла, и изгледа, не схватају сву опасност коју носи предложени Статут Војводине. Ове идеје долазе са стране као и досад. Одвајање Војводине од Србије био би крај Војводине, јер би њене мањине тежиле да се прикључе државама матицама, а Срби би постали национална мањина у свакој од тих држава.

кључне речи:

Референце

  1. Берисављевић Живан, Питање Војводине се мора одлучно поставити, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  2. Боаров Димитрије, Економски аспекти аутономије Војводине, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  3. Бозоки Антал, Демографска кретања и војвођански идентитет, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  4. Броз Јосип Тито, Говори и чланци, књига I, Загреб, 1959.
  5. Домоњи Павел, Конкурирајући пројекти и војвођански идентитет, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  6. Кицошев Саша, Демографски аспекти војвођанског идентитета, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  7. Комшић Јован, Војвођански идентитет у транзицији, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  8. Кончар Ранко, Грађанска опозиција и политичко-уставне концепције о Војводини 1929-1941, Љубљана, 1990.
  9. Ранко Кончар, Историјски идентитет Војводине, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  10. Крестић Василије, Српска Војводина – некад и сад, поздравна реч у Матици српској поводом деведесетогодишњице уједињења Војводине са Србијом, Београд, 2008.
  11. Крестић Василије, Срби и Хрвати – узроци сукоба, Чачак, 1997.
  12. Лучић Дејан, Листа сепаратиста, Гром, Београд, 23. април 2009.
  13. Мали Милан, Социјалистичка Аутономна покрајина Војводина, Но­ви Сад, 1980.
  14. Милошевић Зоран, Нацрт статута Војводине – основа за денацификацију Срба у Покрајини, у: Србија – политички и институционални изазови, зборник радова, приредили Момчило Суботић и Живојин Ђурић, ИПС, Београд, 2008.
  15. Марковић Ратко, Чежња за државом, Печат, бр. 31, Београд, 2008.
  16. Пејин Јован М., Аутономија Војводине – кошмар српског народа, ИП Београд – Зрењанин, 2002.
  17. Петрановић Бранко/Зечевић Момчило, Агонија две Југославије, Бе­оград, 1991.
  18. Петрановић Бранко/Зечевић Момчило, Југославија 1918-1984, Зборник докумената, Рад, Београд, 1985.
  19. Попов Чедомир/Попов Јелена, Аутономија Војводине српско питање, Кровови, Сремски Карловци, 2000.
  20. Попов Чедомир, Посустало српство, Хвосно, бр. 58. О Михољдану 2008.
  21. Пузигаћа Милка, Повезаност ставова Новосађана о надлежностима Војводине са пореклом и периодима досељавања у Војводину, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  22. Радић Бојан, Разговори са Петром Милосављевићем. О Новосадском скупу, Мирослав, Београд, Књиготворница Логос Ваљево-Логос Бач­ка Паланка, 2008.
  23. Радосављевић Душко, Трагање за војвођанским политичким идентитетом, у: Војвођански идентитет, приредио Павел Домоњи, Београд, 2006.
  24. Суботић Момчило, Право на самоопредељење и “југословенски експеримент”. Прва, друга, трећа Југославија, ИПС, Београд, 2004.
  25. Суботић Момчило, Политички и уставно-правни аспекти успостављања и нестанка друге Југославије, Политичка ревија, бр 01/2004, ИПС, Београд, 2004.
  26. Чавошки Коста, Државност Војводине и могућности сецесије, Печат, бр. 32, Београд, 2008.
периодика Политичка ревија 3/2009 УДК: 342.25:94(497.113)”17/20” 113-134
ç