Изабери језик:
Тема броја

МЕЂУНАРОДНЕ ТЕМЕ

АФРИКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЈА: НЕОЛИБЕРАЛИЗАМ И ,,НОВО“ ОТКРИВАЊЕ АФРИКЕ У ДУХУ НЕОКОЛОНИЈАЛИЗМА

Сажетак

Африка је дуго била неоправдано занемаривана у теоријским разматрањима која се баве међународним односима. Једна од најдоминантнијих перцепција које су се шириле јесте да се на афрички континент гледа као на целину, заборављајући да њега чини више од педесет држава са свим својим специфичностима. То је у великој мери доприносило заговорницима империјализма и маргинализацији значаја афричких земаља. Са друге стране, афричке земље су се укључивале у глобалне токове пре свега билатерално, а на основу процена сопствених националних интереса, занемарујући притом чињеницу да би много више постигле јединственим наступом према остатку света, попут земаља Латинске Америке. Аутори у раду сагледавају положај афричких земаља кроз призму неолиберализма. Основна претпоставка којом се аутори руководе јесте да су афричке земље тиме што су стекле независност и даље остале под утицајем страних фактора који су их на много суптилније начине довели у неоколонијални положај. Сам рад се састоји из два дела. У првом делу аутори анализирају митологизацију афричког континента којом су се вешто користиле империјалне силе како би оправдале своју власт на овим просторима током историје, док се у другом делу анализира положај афричких земаља у односу на друге значајне међународне актере, а пре свега Сједињене Америчке Државе, Русију, Кину и Европску унију.

кључне речи:

Референце

  • Adebajo, Adekeye. 2018. ”Africa and the United States: A History of Malign Neglect.“ In Africa and the World Bilateral and Multilateral International Diplomacy, eds. Dawn Nagar and Charles Mutasa, 27 – 50. Switzerland: Palgrave Macmillan.
  • Alden, Chris. 2019. ”Emerging Powers and Africa: From Development to Geopolitics“, Istituto Affari Internazionali (IAI) (1): 2 – 15. http://www.jstor.com/stable/resrep19667.
  • Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation. 2013. Approved by President of the Russian Federation V. Putin on 12 February 2013. The Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation.
  • Dlamini, Kenny. 2019. “Building Asia – Africa Cooperation: Analysing the relevance of the New Asia – Africa.“ Institute for Global Dialogue (1): 1 – 7. http://www.jstor.com/stable/resrep23048.
  • Economy Watch. 2021. “Africa Trade, Exports and Imports.” 18 May 2021. https://www.economywatch.com/2010/03/30/africa–trade–exports–and–imports.
  • Emeagwali, Gloria. 2011. ”The Neo – Liberal Agenda and the Imf/World Bank Structural Adjustment Programs With Reference to Africa.“ Critical Perspectives on Neoliberal Globalization, Development and Education in Africa and Asia, ed. Dip Kapoor, 3 – 14, Rotterdam / Boston: Sense Publishers.
  • Harshé, Rajen. 2019. Africa in World Affairs – Politics of Imperialism, the Cold War and Globalisation. New York: Routledge.
  • Kalu, Kenneth, and Falola Toyin. 2018. “Introduction: Africa in a Globalized World.“ In Africa and Globalization – Challenges of Governance and Creativity, eds. Kenneth Kalu and Toyin Falola, 1 – 18. Switzerland: Palgrave Macmillan.
  • Lewis, Peter. 2007. Growing Apart: Oil, Politics, and Economic Change in Indonesia and Nigeria. Ann Arbor, MI: The University of Michigan Press.
  • Pham, Peter. 2016. “Differing African Geopolitical Realities – A Measured US Strategy for the New Africa.“ Atlantic Council (1): 7 – 14. http://www.jstor.com/stable/resrep03688.6.
  • Sidiropoulos, Elizabeth, and Chris Alden. 2019. “Russia in Africa – post – Soviet re-engagement“, Summitry, Geopolitics and Resources (1): 7 – 27. https://www.jstor.org/stable/resrep25995.5.
  • Yilmaz, Mesut, and Enwere Chigozie. 2018. “Postcolonial Africa’s Development Trajectories.“ In Africa and Globalization – Challenges of Governance and Creativity, eds. Kenneth Kalu and Toyin Falola, 49 – 70. Switzerland: Palgrave Macmillan.
  • Yilmaz, Melike, and Momodu Fatima. 2018. “The Rediscovery of Africa.“ In Africa and Globalization – Challenges of Governance and Creativity, eds. Kenneth Kalu and Toyin Falola, 21 – 38. Switzerland: Palgrave Macmillan.
  • Ursu, Anca – Elena, and Willem van den Berg. 2018. ,,China and the EU in the Horn of Africa:: competition and cooperation?“, Clingendael Institute (1): 1 – 13. http://www.jstor.com/stable/resrep17342.
  • Wengraf, Lee. 2018. Extracting Profit Imperialism, Neoliberalism, and the New Scramble for Africa. Chicago: Haymarket Books
  • Wolf, Martin. 2004. Why Globalization Works. New Haven, CT: Yale University Press.
  • World Values Survey Wave 7: 2017 – 2020. 30, March, 2020. https://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp.
Политичка ревија 4/2021 4/2021 УДК 327::325.3(6) 253-269
ç