Изабери језик:
Тема броја

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

АДМИРАЛ ЕРНЕСТ ТРУБРИЏ: УЗРОЦИ СРПСКОГ ПОРАЗА (1915)

Сажетак

У српској политичкој традицији постоји представа о несолидности српских ратних савезништава са западним великим силама, посебно о нелојалности Велике Британије у Другом светском рату. У време Првог светског рата Срби су веровали да је главни узрок слома из 1915. била неспремност Британије, Француске и Русије да јој на време притекну у помоћ. У овом тексту истражује се шта о томе каже британски адмирал Ернест Трубриџ, који је командовао савезничким јединицама у одбрани Београда 1915, заједно са српском војском прешао Албанију, и био командант луке Медове, преко које су у децембру 1915. и почетком јануара 1916. снабдевани и спасавани српски цивили и војска. Трубриџ, који је до данас остао скоро заборављен у српској култури, био је одлично обавештен сведок и добар посматрач. Иза себе је оставио свакодневно вођен приватни дневник и низ извештаја које је поднео надређенима у британском Адмиралитету. То су и главни извори на основу којих је написан овај чланак.

кључне речи:

Референце

  ИЗВОРИ

  1. Imperial War Museum Collections, Troubridge Manuscripts, Diaries.
  2. The National Archives, Admirality, Serbia, 137/1141.
  3. „Appendix: Rear-Admiral Troubridge’s Serbian Journal“, in Charles E. J. Fryer, The Destruction of Serbia in 1915, Columbia University Press, New York, 1997, pp. 133-241.
  4. Роуз, Др Џ. Холанд, Раме уз раме, Универзитетска штампарија, Оксфорд, 1918.
  5. Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата. Зборник грађе, уредили Алексеј Тимофејев и Дарко Кремић, Институт за новију историју Србије, Београд, 2014.

  ЛИТЕРАТУРА

  1. Богдановић, Бранко, „Британска војно-поморска мисија у Србији 1915“, Историјске свеске, Андрићев институт, Андрићград, 15/2015, стр. 18-23.
  2. Живојиновић, Драгољуб Р., „Адмирал Ернест Ч. Т. Трубриџ: Дневник из Србије 1915“, у Драгољуб Р. Живојиновић, Надмени савезник и занемарено српство: Британско-српски односи (1875-1941), Албатрос Плус, Београд, 2011, стр. 361-367.
  3. Живојиновић, Драгољуб Р., Невољни ратници: Велике силе и Солунски фронт 1914-1918, Завод за уџбенике, Београд, 2008.
  4. Недић, Милан Ђ., Српска војска на албанској Голготи, Штампарска радионица Министарства војске и морнарице, Београд, 1937.
  5. Павловић, Живко Г., Рат Србије са Аустро-Угарском, Немачком и Бугарском 1915. године, САНУ и Научно дело, Београд, 1968.
  6. Fryer, Charles E. J., The Destruction of Serbia in 1915, Columbia University Press, New York, 1997.
  7. Halpern, Paul G., A Naval History of World War I, Routledge, London and New York, 1995.
  8. Halpern, Paul G., The Naval War in the Mediterranean: 1914-1918, Routledge, London and New York, 2016.
  9. Halpern, Paul G., ‘Troubridge, Sir Ernest Charles Thomas (1862-1926)’, Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, 2004, http://www.oxforddnb.com/view/article/36563, (accessed 19 Nov 2004).

   

периодика Српска политичка мисао 1/2016 УДК 94(497.11)“1915“+327(497.11:410)“1915“ 239-251
ç