Изабери језик:
1/2020
периодика

ОБРАЗОВАЊЕ РОМСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ И СTРАТЕГИЈА ЗА СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ РОМА У СРБИЈИ

Роми су од свих националних мањина у Србији у најнеповољнијем положају по свим социјалним, демографским, економским, културним и другим показатељима. Мада је у претходној . . .

1/2020
периодика

ОБРАЗОВАЊЕ КАО ФАКТОР СОЦИЈАЛНОГ УКЉУЧИВАЊА -РИЗИЦИ ПРЕВРЕМЕНОГ НАПУШТАЊА ШКОЛСКОГ СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ПАЛАНКА

Предмет истраживања представља осипање ученика у основној и средњој школи и рано напуштање школовања, који најчешће доводе до социјалног искључивања. У раду се разматра . . .

1/2020
периодика

САРАДЊА ЈАВНОГ И ЦИВИЛНОГ СЕКТОРА У БОРБИ ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА

Глобални феномен трговине људима је веома тешко зауставити без сарадње различитих актера у држави и на међународном плану. У вези са тим, међународни актери су подржали . . .

1/2020
периодика

АНАЛИЗА ЗАШТИТЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У КОНТЕКСТУ ЉУДСКИХ ПРАВА

Ефикасна заштита од дискриминације је од изузетног значаја за успостављање кохерентног и одрживог система људских права. Доношење Протокола 12 уз Европску конвенцију . . .


ç