Изабери језик:

Домети и могућности локалне демократије у Србији

У просторијама Института за политичке студије, 6. и 7. априла 2023. године одржана је конференција “Домети и могућности локалне демократије у Србији” коју су заједнички организовали Стална конференција градова и општина (СКГО) и наш Институт . Скуп су отворили Никола Тарбук, генерални секретар СКГО и др Миша Стојадиновић, заменик директора ИПС-а. Учешће у раду скупа је узело 22 истраживача и стручњака који се баве питањима локалне самоуправе и локалне демократије. Они су престављали/е различите академске и научне Институције попут Факултета политичких наука Универзитета у Београду, Правног факултета Универзитета Унион, Института за филозофију и друштвену теорију Универзитета у Београду и Института за политичке студије. Учешће у раду скупа су узели и истраживачи из организација попут Сталне конференције градова и општина (СКГО), Центра за слободне изборе и демократију (ЦеСИД) и Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД). Скуп је био организован кроз пет панела, а дискутовало се о бројним питањима која су директно и индиректно повезана са стањем и перспективама развоја локалне демократије у Србији. Неке од обрађиваних тема су актери и модели локалне демократије у Србији, формални и неформални чиниоци локалне демократије, могућности делиберације и непосредне демократије на локалном нивоу, однос централних и локалних власти, улога лидера у промоцији и развоју локалне демократије, инфрастуктуре локалне демократије, економских и фискалних аспеката локалне демократије, као и улоге установа у демократизацији локалног нивоа одлучивања.

Skup je bio organizovan kroz pet panela, a diskutovalo se o brojnim pitanjima koja su direktno i indirektno povezana sa stanjem i perspektivama razvoja lokalne demokratije u Srbiji. Neke od obrađivanih tema su akteri i modeli lokalne demokratije u Srbiji, formalni i neformalni činioci lokalne demokratije, mogućnosti deliberacije i neposredne demokratije na lokalnom nivou, odnos centralnih i lokalnih vlasti, uloga lidera u promociji i razvoju lokalne demokratije, infrastukture lokalne demokratije, ekonomskih i fiskalnih aspekata lokalne demokratije, kao i uloge ustanova u demokratizaciji lokalnog nivoa odlučivanja.

Галерија

ç