Изабери језик:

Редакција

Главни и одговорни уредник:

проф. др Радослав Гаћиновић, научни саветник

Редакција часописа:

Дејана Вукасовић
Владан Петров
Драгана Коларић
Ивана Бодрожић
Зоран Драгишић
Љубиша Деспотовић
Раденко Мутавџић
Aurel Gabriel Serban
Eugen Strautiu
Савет часописа:
Сима Аврамовић
Радован Радиновић
Миле Бјелајац
Дарко Танасковић
Миленко Џелетовић
Чланови савета из иностранства:
Wang Shiquam
Бојан Добовшек
Снежана Никодиновска – Стефановска
Секретар редакције:
Дејан Бурсаћ
Пословни секретар:
Смиљана Пауновић

Пријави се за билтен

ç