Изабери језик:
Тема броја

ГЕОПОЛИТИЧКА И ИДЕНТИТЕТСКА СТВАРНОСТ СРБИЈЕ И БАЛКАНА

ФЕНОМЕН ГРАНИЦА

Предмет анализе је феномен граница, који је не само у Србији, већ у целом свету актуелнији него икада. Иако живимо у времену у коме су границе . . .

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРОЦЕСИ У СРБИЈИ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ УСЛОВИ КОНКУРЕНЦИЈЕ ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА У СРБИЈИ: СЛУЧАЈ РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ

Основно истраживачко питање на које аутори у раду настоје да одговоре је јесу ли институционални услови у српском друштву такви да омогућавају . . .

ИМА ЛИ СИНДИКАТА МЕЂУ ДРЖАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА: АНАЛИЗА ПРИСУСТВА СИНДИКАЛНОГ ОРГАНИЗОВАЊА У ДРЖАВНОЈ УПРАВИ У СРБИЈИ

У раду се анализира присуство синдикалног организовања међу државним службеницима у државној управи у Републици Србији. Запослени се у управи . . .

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ СРБИЈЕ У РЕШАВАЊУ ПРОБЛЕМА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Рад је посвећен разматрању и критици постојеће политике и нормативних приступа проблемима деце са сметњама у развоју у Републици Србији. Аутори . . .

ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ

УТИЦАЈ СПОЉНЕ ПОЛИТИКЕ РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ НА ИЗМЕНУ БЕЗБЕДНОСНОГ АМБИЈЕНТА У ЕВРОПИ НА ПОЧЕТКУ 21. ВЕКА

Аутори заступају тезу да је у периоду између 2008. и 2010. године резултанта потреба и интереса кључних субјеката европске политике указивала на . . .

ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
периодика Српска политичка мисао 3/2018 3/2018

Пријави се за билтен

ç