Изабери језик:
Тема броја

ИДЕНТИТЕТ И ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

РАЗГРАДЊА НАЦИОНАЛНЕ ДРЖАВЕ: национална држава у процесима денационализације, детериторијализације и десуверенизације

У раду се настоји показати како се и на који начин врши актуелна разградња модела модерне националне државе у контексту процеса глобализације . . .

ЕКОНОМИЈА И САВРЕМЕНА ДРЖАВА
ПОЛИТИЧКЕ ПАРТИЈЕ И ПАРЛАМЕНТАРНЕ ГРУПЕ
ЗНАЧАЈ РЕЛИГИЈЕ У ЗЕМЉАМА ЕУ
ЈАВНОСТ И ПОЛИТИЧКА КОМУНИКАЦИЈА

ПОЛИТИЧКО (АНТИ)РЕКЛАМИРАЊЕ У ИЗБОРНОМ ПРОЦЕСУ 2012. У СРБИЈИ - Начин вођења изборне кампање као одраз политичке културе

Циљ овога рада је да истражи ефекте негативне кампање на општим изборима у Србији током маја 2012. године. Као основни инструмент анализе аутори . . .

АКТУЕЛНА ПОЛИТИЧКА ПИТАЊА СРПСКОГ НАРОДА
периодика Српска политичка мисао 2/2012

Пријави се за билтен

ç