Изабери језик:
Тема броја

СТУДИЈЕ И ОГЛЕДИ

ЧОВЕК И СИСТЕМ: НЕКИ АСПЕКТИ ЗНАЧАЈА СТРУКТУРАЛНОГ ФУНКЦИОНАЛИЗМА ЗА ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ И СОЦИЈАЛНОМ РАДУ

Чланак се бави неким теоријско-методолошким доприно­сима структуралног функционализма за социјална истраживања у пољу социјалне политике . . .

ОРЈЕНТИСАНОСТ СИСТЕМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ПРЕМА КОРИСНИЦИМА СОЦИЈАЛНИХ ПРАВА И УСЛУГА СОЦИЈАЛНОГ РАДА

Орјентисаност система социјалне заштите на кориснике и задовољавање њихових потреба један је од сегмената квалитетне примене социјалних права . . .

ПРОЦЕНА СТАЊА ПРИМЕНЕ ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ, НОРМАТИВИМА И СТАНДАРДИМА РАДА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД - ИЗ ПЕРСПЕКТИВЕ СТРУЧЊАКА ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Систем сoциjaлнe заштите je у пoслeдњих година пoстeпeнo рeфoрмисaн, при чему су највеће промене спроведене на ниво у центара за социјални рад (ЦСР) . . .

периодика Социјална политика 1/2013

Пријави се за билтен

ç