Изабери језик:
Тема броја

ПОЛИТИЧКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ

НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО

ПОЛИТИЧКА ПАРТИЦИПАЦИЈА ГРАЂАНА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ КАО ФАКТОРИ СТАБИЛНОСТИ ДРУШТВА И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА

У раду аутор истине пресудну улогу политичке партиципације грађана и националог идентитета у циљу „оздрављења“ демократских начела и институција . . .

СРБИЈА - КАПАЦИТЕТИ И ПРИОРИТЕТИ
ОГЛЕДИ И СТУДИЈЕ
КАПАЦИТЕТИ И СТАНДАРДИ ЕУ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ ЕУ: ПИТАЊЕ ПАРЛАМЕНТАРНЕ КОНТРОЛЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ БЕЗБЕДНОСНЕ И ОДБРАМБЕНЕ ПОЛИТИКЕ

Парламентарна контрола безбедносне политике ЕУ једно је од кључних питања институционалног си­стема ЕУ. Како су национални парламенти држава . . .

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
НАУЧНА ПОЛЕМИКА, ОСВРТИ И ПРИКАЗИ
периодика Политичка ревија 1/2012

Пријави се за билтен

ç