Изабери језик:
Тема броја

СРБИЈА И ЈУГОСЛАВИЈА У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ДВАДЕСЕТОГ ВЕКА

ПРУГЕ И ОРЛОВИ – ДЕЛОВАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ПРЕС-БИРОА И САРАДЊА СА АМЕРИЧКИМ НОВИНАРИМА У КРАЉЕВИНИ ЈУГОСЛАВИЈИ

У раду су приказани организација и деловање Централног прес-бироа Краљевине Југославије, те сарадња са америчким новинарима, дописницима и . . .

ЕВРОПА И ЕВРОАЗИЈА
ИЗ ИСТОЧНОЕВРОПСКЕ ПРОШЛОСТИ

«ПОЛЬСКАЯ ИНТРИГА НЕ ПРЕКРАТИЛАСЬ ТАМ И ДОНЫНЕ…»: ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ И БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. В ПУБЛИЦИСТИКЕ А.С. БУДИЛОВИЧА

The article examines the views of A.S. Budilovich concerning the situation in the North-western kray and guberniyas of Belarus during the Revolution of 1905-1907. The problems, related to the realization of the decrees of 17 April and 17 October 1905 in the . . .

ПРИКАЗИ
периодика Национални интерес 2/2018 2/2018

Пријави се за билтен

ç