Изабери језик:
3/2020
периодика

УКЉУЧИВАЊЕ МАРГИНАЛИЗОВАНИХ ГРУПА У ЛОКАЛНУ ЗАЈЕДНИЦУ

Већу укљученост маргинализованих група у локалну заједницу може да омогући добро организована мрежа подршке свих актера који су у оквиру своје делатности обавезни . . .

3/2020
периодика

ЕВАЛУАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ МЕРА И УСЛУГА НАМЕЊЕНИХ ПОРОДИЦАМА ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Породица деце са сметњама у развоју има кључну улогу у задовољавању животних потреба детета и главни су агенс њихове инклузије у друштво. Како би несметано обављала . . .

3/2020
периодика

МЕЂУГЕНЕРАЦИЈСКА СОЛИРАДНОСТ У СРБИЈИ- КОЛИКО БРИНЕМО О СТАРИЈИМ ОСОБАМА

Демографски тренд старења становништа представља глобални феномен. У Србији број старијих особа у укупној популацији је у сталном порасту, што неминовно доводи до . . .

3/2020
периодика

ПОЛИТИКА АЗИЛА: ИЗАЗОВИ И ОДГОВОРИ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Предмет анализе у овом раду јесте политика азила у Републици Србији. Циљ је анализа политике азила са фокусом на постојећи нормативни, стратешки и институционални оквир . . .


ç